شنبه , ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » مهناز منفرد در مصاحبه با شبکه جهانی در تی وی گفت، کف مطالبات شاگردان دکتر محمد علی طاهری آزادی بی قید و شرط ایشان است

مهناز منفرد در مصاحبه با شبکه جهانی در تی وی گفت، کف مطالبات شاگردان دکتر محمد علی طاهری آزادی بی قید و شرط ایشان است

مهناز منفرد در مصاحبه با شبکه جهانی “دُرّ تی وی” گفت، امروز سه شنبه تمامی خیابانهای منتهی به بیمارستان بقیه الله بسته و تحت تدابیر شدید امنیتی نیروهای قرارگاه ثارالله بود و به همین دلیل شاگردان آقای طاهری نتوانستند خود را به محل تجمع برسانند.
مهناز منفرد در ادامه گفت، تجمع روز دوشنبه ۳ آبان در نهایت سکوت و آرامش برگزار می شد که نیروهای قرارگاه ثارالله با ضرب و شتم مردم و حتی زنان باردار، این تجمع را به خشونت کشیدند.
مهناز منفرد گفت، به غیر از نیروهای انتظامی و گارد قرارگاه ثارالله گروهی با لباس شخصی بودند که مردم را بصورت وحشیانه ای مورد ضرب و شتم قرار میدادند.
مهناز منفرد گفت، نیروهای سپاه با اشاعه این دروغ پوسیده که شاگردان طاهری با محارم خود ازدواج میکنند و روابط نامشروع دارند، در میان مردم سعی میکنند تا محمد علی طاهری را انسانی فاسد معرفی کنند.
مهناز منفرد در اخر گفت، کف مطالبات شاگردان دکتر محمد علی طاهری آزادی بی قید و شرط ایشان است.