دوشنبه , ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » رضا ملک: ادامه افشای پشت صحنه ی سرقت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی رییس قوه ی غذا !

رضا ملک: ادامه افشای پشت صحنه ی سرقت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی رییس قوه ی غذا !

پس از افشای فساد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی صادق لاریجانی رییس قوه ی قضائیه توسط شبکه جهانی در تی وی برای اولین بار  رضا ملک جرئیات بیشتری از این فساد کلان را فاش میکند.

خامنه ای —– گامی بلند برای تطهیر خود به مثابه عملکرد سال ۵۶
افشای پشت صحنه ی سرقت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی رییس قوه ی غذا !

بنام خدا
ملت فقیر نگاهداشته شده ی ایران — مردم دزد زده و چپاول شده ی ایران
کمی به هوش باشید !?
اصل ماجرا چیست !?

قوه ی قضاییه دارای بیش از ۶۰ حساب بانکی واریزی است . این حساب ها در واقع سپرده های مردمی است که بعنوان جایگزین وثیقه از مردم به امانت اخذ شده است . این پول ها بسیار زیاد است و حتی گاها هم از طرف بالایی ها و قضات مطلع ! با روش های خاصی ! به آن دستبرد زده می شود !
از زمان روی کار آمدن لاریجانی جنایتکار ، او درخواست می کند با توجه به اینک

ه دارای سطح فقهی و آیت الشیطانی است ! اختیار این حساب ها به وی واگذار کنند !
این کار صورت می گیرد ولی تا اینجای کار هیچگونه ایرادی نیست .

کار از آنجا ایراد پیدا می کند که لاریجانی ملعون اقدام به باز کردن حسابی خصوصی می کند و سود آن پول های امانی مردم را به حساب شخصی خود واریز می کند !
یعنی یکهزار میلیاد تومان !

اخیرا آقای سراج ضمن بازرسی ، متوجه این سو استفاده می گردد .
حال بشنوید نحوه ی انتشار خبر را !

در جلسه ی هیئت دولت ، ناگهان طیب نیا ماجرا را افشا می کند !?
و ظاهرا همه را در بهت فرو می برد !
” سپس روحانی نیز در یک سخنرانی اشاره ای به گندیدگی قوه می کند . با این مضمون که هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی ” ملجای مردم ” بگندد !

خبر از هیئت دولت به بیرون درز و منتشر می گردد !!
در مراسم عزاداری در بیت الواط خامنه ای ، ناگهان لاریجانی از جهانگیری سوال می کند ، این چه حرفی است که طیب نیا در هیئت دولت مطرح کرده و سپس منتشر نموده !?

جهانگیری هم در پاسخ لاریجانی ، رییس فاسد قوه ی فاسد تر قضا می گوید :
طیب نیا هیچ حرفی را بدون اجازه ی حضرت !قا بر زبان نمی آورد !!!!!

اینگون می شود که لاریجانی زنگ خطر را حس می کند !
او که با افشاگری حقیر از زندان در دزدی زمین های برادرش محمد جواد در جلیل آباد ورامین که سبب آوارگی ۱۶ خانوار گردیده بود ! و چپاول صد ها هکتار زمین در شرق تهران توسط برادرش علی ، “پستش هنوز در فیسبوک و تلگرامم موجود است ” رویه ی سکوت را در پیش گرفت !
حال خود از جانب استاد و ولی نعمتش برای تطهیر خود افشا گردیده !!!

آری خامنه ای که فساد سراسری حکومتش را فرا گرفته ، برای جلوگیری از غرق شدنش دست بکار گردیده تا بلکه بتواند خود را نزد ملت تطهیر کند !!!???
شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه
آری ! فسدالعالم کفسدالعالم
بالایی که فاسد شد ! عالم را فساد در بر می گیرد !

با آرزوی نجات ملت از زیر یوغ اژدهای هفت سر

hqdefault

با احترام — رضا ملک

لینکهای مرتبط:
افشای فساد کلان ۱۰۰۰ میلیاردی صادق لاریجانی، توسط شبکه جهانی در تی وی   https://goo.gl/TB9Z5J