دوشنبه , ۲۵ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » فرهناز بهنامی یکی از شاگردان دکتر محمد علی طاهری در مصاحبه با شبکه جهانی در تی وی: دیگر سکوت نخواهیم کرد و تجمعات تا آزادی آقای طاهری هر روز ادامه خواهد داشت

فرهناز بهنامی یکی از شاگردان دکتر محمد علی طاهری در مصاحبه با شبکه جهانی در تی وی: دیگر سکوت نخواهیم کرد و تجمعات تا آزادی آقای طاهری هر روز ادامه خواهد داشت

گفتگوی فرهناز بهنامی یکی از شاگردان محمد علی طاهری با شبکه جهانی در تی وی در ارتباط با به خشونت کشیده شدن تجمع امروز شاگردان دکترطاهری و ادامه این تجمعات تا آزادی ایشان