این آخوند توجه ندارد که اگر این قاری لواط کار افشاء نشود، صدها جوان در معرض همان تجاوزهای ناجوانمردانه جنسی قرار میگیرند.

آخوند مزبور دعوی دارد که  «دشمن عملکردهای غلط را مستمسکی قرار می‌دهد تا به نوعی تقدس زدایی کند». باید از او پرسید آِیا ارتکاب عمل لواط با کودکان (پدوفیلی)، سبب تقدس زدایی نمیشود، اما افشای این عمل سبب تقدس زدایی میشود؟ یعنی آیا لواطکارها باید مربی و آموزش دهنده قرآن شوند و جامعه قرائت قرآنی را آلوده به لواط و فسا د جنسی بکنند، اما هیچکس در باره این قضیه صحبتی نکند و خاموشی پیشه نماید؟!

آخوند حشمتی 75154معاون قرآنی وزیر ارشاد با تهدید ادعا میکند که «انتشار عکس، پرونده و تخلف مجرمین، خود جرم دیگری و نابخشودنی است.» این درحالی است که محمد گندم‌نژاد طوسی معروف به حاج سعید طوسی قاری بین‌المللی قرآن، کارشناس شورای عالی قرآن، آموزگار کلاس‌های قرآن با تمرکز بر آموزش نوجوانان- که قاری بیت رهبری هم شناخته میشود- ، فضاحت عظیمی در جامعه قرآنی به بار آورده است که بوی تعفن آن جهانگیر شده است.

جالب اینجاست که با این همه رسوایی و فضاحت، قاری لواطکار “طوسی” هم اکنون نیز همچنان  به عنوان کارشناس مسئول نوجوانان جامعه قرآنی کشور در شورایعالی قرآن، زیر نظر بیت رهبری فعالیت می کند.
سال ۸۹ پرونده ای برای او با شکایت نوجوانانی که مورد تجاوز قرار گرفته بودند، تشکیل شد. حداقل ۹ نوجوان از او به این اتهام شکایت کرده بودند.بر اساس اسنادی که توسط «آمدنیوز» منتشر شد، با دستور بیت رهبری پرونده مسکوت مانده و  پرونده این قاری  لواطکار در دادگستری استان تهران بایگانی شده است.