شنبه , ۵ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بیانیه آغاز سلسله تجمعات و تظاهراتهای خیابانی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران برای آزادی محمد علی طاهری

بیانیه آغاز سلسله تجمعات و تظاهراتهای خیابانی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران برای آزادی محمد علی طاهری

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر طی بیانیه ای اعلام می دارد که در صورت عدم آزادی دانشمند بی گناه دکتر محمد علی طاهری بزودی سلسله تجمعات و تظاهراتهای خیابانی را در سراسر شهرهای اروپا آغاز خواهد کرد.
اولین تجمع در آلمان و بعد از آن در میدان ترافالگار لندن خواهد بود.
بیش از ۸ماه از پایان دوران محکومیت محمد علی طاهری میگذرد و نزدیک به ۳ ماه است که حکم منع تعقیب ایشان صادر شده و طبق قانون و شرع ایشان باید از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگردد.
نگاه داشتن دکتر محمد علی طاهری در زندان هزینه های سنگینی را تا کنون برای نظام داشته و از حالا به بعد نیز بسیار سنگین تر خواهد گشت.
پس عاقلانه ترین کار آزاد کردن ایشان و خاتمه دادن به نقض فاحش حقوق یک انسان دانشمند است.

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

شاخه لندن، برلین، بروکسلل و استکهلم