شنبه , ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » اطلاعیه رضا ملک در حمایت از آموزگاران بی پناه زندانی

اطلاعیه رضا ملک در حمایت از آموزگاران بی پناه زندانی

بنام خدا

معلمین خدوم ، آموزگاران با شرف
بهشتی ، عبدی درود بر اراده ی استوارتان
درود بر مظلومیت آموزگاران زندانی ، معلمینی که برای حمایت از قشر مقدس فرهنگیان ، خود را در گیر اژدهای هفت سر حکومت ظالم نمودند !
آری هنوز مصائب بداغی عزیز در زندان هارون الرشید زمان را فراموش نکرده بودیم که خبر تایید احکام دیگر عزیزانمان در بیدادگاه ها ، فضای فرهنگی کشور را تحت تاثیر قرار داد .
عزیزانی که تحت عنوان مدافعین صنفی از معلمان ، تحت تعقیب قرار گرفته اند !

آری ! رژیم متزلزل و ملا های بازمانده ازآخوندک های متحجر عهد عتیق ، از آن زمان ، با معلمان مکّلا مخالف بودند که اقدام تاریخ ساز بزرگمرد ایران زمین ” امیر کبیر ” با تاسیس دارالفنون و راه اندازی آموزش مدرن ، فصل جدیدی را بنیان نهاد !
آنان با مخالفت های گسترده ، امیر کبیر را خائن معرفی میکنند ! و اگر نبود اقدام او در روشنایی بخشی ، به حرم امام رضا گستاخانه حکم ارتداد و تکفیر برای او صادر می کردند ! چنانچه به رضا شاه کبیر بخاطر تحصیل دختران از این اتهامات فراوان زدند !
آری مکتب ها و حوزه های سراسر فسق و فجور آخوند ها ، ملت ایران را از آن تمدن چند هزار ساله ی آریایی فرسنگ ها دور ساخته بود !
تفکر واپسگرای این عجوبه های دوران جاهلیت و زیستن در اعماق تاریخ ، سبب گردیده تا عقده های خود را در مخالفت با مدارس مدرن و آموزگاران شان ، بروشِ “در محرومیت نگاهداشتن معلمان” و سرکوب فریاد گران و مدافعین اشان همچون ؛
عبدی ها ، بهشتی ها ، خواستار ها ، هاشمی ها و بداغی ها نشان دهند !
متحجرینی که اینک ناگزیر از تحمل این مدارس و آموزگاران شان هستند !
متحجرینی که فرزندان این ملت رابه تحصیل در کپر ها وا می دارند تا ثروت این ملت را در جنگها و بزل و بخشش ها برای الواطی جوانان حزب الشیطان به بوفالوی لبنان تقدیم کنند و یا برای تظاهر و ریا و تدلیّس ، قبور امامان را طلا نشان کنند !?
امامانی که نه به مثابه این آخوندک های چپاولگر و ضد بشر که نان شب را هم بر خود روا نمی داشتند تا کسی گرسنه و برهنه نخوابد .
بله !
متحجرینی که جز بی اخلاقی ، فقر ، فساد ، جوی خون و دزدی و تاراجِ ثروت خدادادی ملت فقیر نگاهداشته شده ، هیچ دست آوردی برای مردم ایران نداشته اند! زیرا که خود فاسد بوده اند . ” فسدال عالم کفسدالعالم ”
آری ! محصول این مدارس معلمانی است که جانشان را فدای فرزندان این مرز و بوم می کنند .
“بزیر آوار می روند ?”
” می سوزند ? ”
“سر می تراشند ?”
اما محصول حوزه ها و محافل قرآنی ، تجاوز به کودکان معصوم ۱۲ —- ۱۳ ساله است !?
یا در حجره یا در کلاس قرآن !!!!!!!!!!!!!
ننگ بر این ابالیسی که در لباس میش ، یا فرزندان این مرز و بوم را فدای بی کفایی و امیال قدرت طلبانه خود برای ماندگاری ، در بحران های خود ساخته و جنگ می کنند !? و یا در حجره ها و کلاس های قرآنی مورد تجاوز قرار می دهند !?
اف بر شما !?
چگونه است که در بیت رهبر ، معلمِ برگزیده ی قرآنی و محبوب رهبر ! بر نو باوگان تجاوز روا می دارد و پس از شکایاتشان ، به دستور همین !قای رهبر پرونده مخدومه می گردد!?
نکند ! سَر و سرّی در میان بوده است و بده بستانی که همچون مرتضوی ملعون موردِ اغماض قرار می گیرد !!!!!
نکند اگر محکوم گردد . حلقه ی مستان قوم لوط را افشا خواهد کرد!?
انگار پیش پا افتاده ترین جرم همین لواط است ، آن هم با کودکان !?
البته علتش معلوم است ؛
این قوم لوط از اوان نو جوانی در حجره ها ، آلوده و اینک معتاد به این عمل شنیع گردیده اند و همواره نیازمند به آن اند !? همانند معتادین به مخدر !
در بیت ! بیت عنکبودی ! آن هم توسط کسی که ، از پیش از به اصطلاح انقلاب اسلامی جعلی ، آشنا و مورد توجه رهبر بوده است !?
برای من که محل سوال است شما چطور !؟
تازه معلوم نیست ! این خبیثان قوم لوط ، بغیر از کودکان معصوم در بیت با چه کسانی در طول سه دهه ، ارتباط اینگونه ای داشته اند !?
آری ا قرآن پژوهانند ! محصول حوزه های به اصطلاح علمیه و کلاس های قرآن !?
علت نیز معلوم است ؛
اسلام حاکمان ، اسلام دروغین و جعلی است ! اسلام واقعی کثیف نیست .
باید که ملت ایران از خداوند یکتا تقاضای ظهور پیامبر قوم لوط را بنمایند تا شاید از این رژیم کثیف رهایی یابند . ” فسدالعالم کفسدالعالم ”

اما !
به یقین ملت ایران و فرهنگیان با عظمت سرزمینم ایران عزیز ، هرگز آزار و حبس این معلمین دلاور و بی ادعا و فرهیخته را بر نخواهند تافت و نسبت به این بی عدالتی ها داد خواهی خواهند نمود !
ای ستم پیشگانِ تدّلیس گر بدانید ؛ به یقین دادخواهی سختی در پیش است !

هر چند رژیم ضد بشر تا کنون با سرکوب هر تجمعی از این عزیزان ، ماهیت ضد بشری اسلام دروغین ولایت فقیه و استبداد نعلین را به نمایش گذارده است !
آری قشری تاثیر گذار … کم توقع…کمتر برخ
وردار… با شرف و فرهیخته ….
درودتان باد
قاطعانه عرض می کنم :
آنچه ادب و فرهیختگی و عزت نفس در مردم این سرزمین است آموزه های این مقدسّین واقعی است و آنچه کژی و پلیدی و خفت و ذلت است از سردمداران این رژیم خونریز ، فاسد ، رهزن ، مفت خوار و گدا پرور است!
حقیردرمقابل تمامی آموزگاران وفرهنگیان کشورم دست ادب بر سینه می گذارم.

آری ! فراموش نمی کنم آن قطره اشکم را که اولین بار با دیدن مسافر کشی معلم با اخلاق فرزندم بر زمین ریخت !
فراموش نمی کنم معلمینِ هم بندم ، محبوس در انفرادی های ۲۰۹ را !
آنان پس از ماه ها تحمل بازجویی و سلول با اینکه تبرعه شدند بعدها به انبارداری در هنرستان گمارده شدند !
فراموش نمی کنم ! بازجویی های سخت و در بدری های هم بندیم بداغی عزیز در زندان را !
فراموش نمی کنم معلمین مظلوم ، گمنام و فراموش شده ی زندانی را !
فراموش نمی کنم ! بی حرمتی های بازجویان خامنه ای ، زندانبانان بی ادب و گماردن این بزرگان علم و فرهنگ در کنار بزهکاران را !
فراموش نمی کنم خباثت دستگاه های فاسد امنیتی را ….
تُفُ بر تو ای چرخ گردون ، تُفُ
با آرزوی نجات مردم شریف و مظلوم ، از چنگال خونین این اژدهای هفت سر !
تقدیم به فرهنگیان عزیز تر از جانم . رضا ملک