جمعه , ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بعداز اخراج از مجلس به نیروی اراده و انتخاب آزادمردم، حدادعادل به شغل حلیم هم زنی روی آورده!

بعداز اخراج از مجلس به نیروی اراده و انتخاب آزادمردم، حدادعادل به شغل حلیم هم زنی روی آورده!

این روزها کار حدادعادل خودفروش حلیم هم زنی است!

این فرد خفیف العنصر، که عزت انسانی را قربانی زدوبند و بند و بست با مراکز سرکوب نمود، از منفورترین چهره ها در فضای ایران امروز و تاریخ فردا است!