یکشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » دکترمحمد سیف زاده: محاکم و مراجع صالحه قضایی کدامند؟

دکترمحمد سیف زاده: محاکم و مراجع صالحه قضایی کدامند؟

دکترمحمد سیف زاده در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی “دُرّ تی وی” با پرداختن به مراجع و محاکم صالحه گفت، برابر اصول ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی اولا صحبت از ” محاکم صالحه قضایی ” شده ثانیا حق دادخواهی در مراجع یا محاکم صالحه قضایی از حقوق مسلم و تردید ناپذیر مردم ایران است.
حال ببینیم در قانون اساسی، محاکم و مراجع صالحه قضایی کدامند؟ باستناد اصول ۶۱ و ۱۵۹قانون مرقوم ، محاکم و مراجع دادگستری، مرجع تظلمات می باشند که درعلم حقوق آنها را مراجع عمومی دادگستری می نامند …
دکترمحمد سیف زاده درادامه گفت، سوال اساسی آن است که چرا حکومت با چنین مستندات صریح و روشن قانون اساسی اجازه می دهد دادگاههای غیر قانونی انقلاب و ویزه روحانیت به حیات غیر قانونی خود ادامه دهند ؟!خاصه آنکه مجلس خبرگان بازنگری هم ده سال بعد یعنی در سال ۶۸ حاضر نشد در بازنگری، وجود مراجع غیر قانونی فوق را رسمیت بخشد.