سه شنبه , ۸ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » قرار نهایی دادسرای”شهیدمقدس تهرانی” ناظر بر اعلام تبرئه کامل آقای دکترمحمدعلی طاهری از کلیه اتهامات انتسابی، و صدور قرار نهایی منع تعقیب ایشان

قرار نهایی دادسرای”شهیدمقدس تهرانی” ناظر بر اعلام تبرئه کامل آقای دکترمحمدعلی طاهری از کلیه اتهامات انتسابی، و صدور قرار نهایی منع تعقیب ایشان

شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه سی و سه شهید مقدس(اوین)

تاریخ تنظیم: 1395/04/13

دادگستری کل استان تهران

سرپرست محترم دادسرای شهیدمقدس تهران

درباره اتهام محمدعلی طاهری مبنی بر

  • اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه چریکهای فدایی خلق و ترور افراد و تهدیدآنها؛
  • ارتداد و سبّ النبی صلی الله علیه وآله و سلّم؛
  • باعنایت به محتویات پرونده و جامع اوراق آن نظر به این که متهم درتمام مراحل تحقیق منکر ارتکاب جرایم انتسابی بوده و مامورین نیز جهت اثبات ادعاهای خود دلایل قانع کننده و قانونی ارائه نداده اند، علیهذا مستنداً به ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قرار منع تعقیب متهم صدرالذکر صادر و اعلام میشود قرارصادره پس از موافقت دادستان محترم ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع صالح میباشد. دفتر درصورت موافقت محترم دادستان با قرار صادره پرونده از آمار کسر و به دادگاه انقلاب ارسال شود.
  • تاریخ
  • امضاء