یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بیانیه ی منتشره آقای رضا ملک در ارتباط با “اقدام نمایندگان مجلس رژیم در توقف اعدام ” بنام خدا

بیانیه ی منتشره آقای رضا ملک در ارتباط با “اقدام نمایندگان مجلس رژیم در توقف اعدام ” بنام خدا

بنام خدا

تبریک به نرگس ها
تبریک به نرگس محمدی
مبدع  اصلی لایحه ی توقف اعدام در مجلس یزید  زمان — زنده باد “لگام”!
تبریک بزرگ به ملت شریف ایران! تبریک به فعالین بت شکن حقوق بشر !
درود بر تمامی عواملِ حقوق بشریِ این پیروزی بزرگ و این پیروزی شیرین
در داخل و خارج از کشور! هر چند که در ابتدای این راه قرار داریم .
تبریکی ویژه نیز به جناب تقی رحمانی و دو طفل مظلومش .

عزیزانم این مطلب را از من بپذیرید ، تایید حکم شانزده سال ، اوج عصبیت جاهلی رژیم ، بخاطر هم زمانی اجباری طرح  این پیشنهاد نمایندگان به مجلس بوده است !!!
پیشنهادی که ، نه از سوی نمایندگان که از جانب عقبه ی اژدهای هفت سر به صحن مجلس رژیم ارایه گردید !
والله حقیر رجا واثق دارد که این بانو با کوشش هم وطنانم و به کوری چشم ظالم زمانه ، بزودی فرزندانش را در آغوش خواهد کشید .
این جانب ضمن محکوم کردن حکم ظالمانه ی شیر زن بزرگ زندان هارون الرشید
– نرگس محمدی قهرمان – مایلم پیروزی این بانوی شجاع بر هیولای سیاهی حکومت دروغین ناب محمدی ، را به همه ی ظلم ستیزان و مدافعین حقوق بشر  تهنیت عرض نموده ، آنرا که گامی دیگر در عقب نشینی حکومت فاشیست ، از وحشت فروپاشی است به فال نیک بگیرد .
مضافا فشار رژیم در احضارهای رو به افزایش روز های اخیر را نیز می توان با همین علت مرتبط دانست !
عناصر وحشی حکومت حتی حرمت محرم را نیز نگاه نداشتند و عزیزانمان را روانه  زندان کردند !
شمر زمانه ، سپاهیان ظلمت و دادستانی های خونخوارش ، تا به کی حتی به قوانین سیاه خودشان نیز پشت پا می زنند .
پرونده سازی های بی محتوا لکهء ننگ دیگری بر پیشانی یزید و شمر زمانه است!

عزیزان مبارز دور از وطن!

این پیروزی بر کامتان شیرین ، گوارای وجودتان .
عزیزان اعتقاد دارم ، این پیروزی تنها در شرایط وحدت و هم صدایی شما حاصل گشت، و لا غیر؟!
آنجا که شما توانستید فریاد مادران و فرزندان عزیز از دست داده را از طریق  سازمان های بین المللی به گوش جهانیان برسانید .
عزیزانی که طی سی و هفت سال همواره قربانی مطامع کثیف رژیم و عوامل آن گردیدند .

حال که هم نوایی جبهه ی اپوزیسیون، این  پیروزی بزرگ  را سبب گشت  آیا نمی خواهید بخود آیید تا ریشه رژیم را از بن بر کنید ؟!
ای ایرانیان داخل و خارج از وطن ؟!
آنچه حقیرلازم میداند به عنوان یک سوال از همه ی شما ، مطرح کنم این است که   :
آیا به نظر شما تفرق و دشمنی در بین اپوزیسیون خارج از کشور !  نتیجه ی چه مقدار  هزینه کرد بودجه ی سرّی رژیم است؟ ……..  من خود آگاهم که رژیم ضد بشری خامنه ای و اژدهای هفت سر ، چه بودجه های سِرّی سر سام آوری را از جیب ملت برای ایجاد جدایی و تفرقه بین شما می نماید !
تا اینکه متاسفانه و شرم سارانه  ؛
این گروه به آن گروه ! این مبارز به آن مبارز ! این فعال به آن فعال و همه علیه یکدیگر ! فحش و فضاحت ! بایکوت و تخطئه ، دشمنی و ……….  !  روا دارند !

آیا این انصاف است که ملت ایران در زیرِ شنی هایِ این رژیم فاسد قربانی گردد؟ آنگاه شما بجان هم بیافتید و دشمن اصلی را رها نمایید  ؟!
شما را چه شده است که انرژی خود را مصروف خنثی کردن توان یکدیگر می نمایید ؟!
ملتی که بیش از یکصد و چهل هزار قربانی داده !
ملتی که پنج میلیون آواره در اقصا نقاط دنیا دارد !
ملتی که فرزندانش در زندان ها و سلولها در زیر بازجویی وشلاق ستم قرار دارد !
آیا نمی بینید خامنه ای چگونه از وحشت ، زبانش را برای یارگیری داخلی شیرین کرده است ؟!

واقعا متاسفم ؟!
با این تفاسیر دور از انتظار نیست که ؛
رژیم همواره فربه تر از گذشته به ریش اپوزیسیون بخندد  ؟!
شما نیز  بهتر آنکه دکان ها را تخته کنید ؟!

اما !
شما ای بزرگان شایسته ی اپوزیسیون ، ریش سپیدان و رهبران عزیز ، شمایی که شبکه های ماهواره در اختیار دارید ، بیایید تدبیر کنید  ؛
در گام نخست ، آتش بس را به اجرا بگذارید !
آتش بسی که هر نوع درشتی و موضع گیری علیه یکدیگر ، جایش را تنها و تنها به مقابله و افشاگری و روشنگری علیه خامنه ای و اسلام جعلی و رژیم فریبکار و بالاتر از آن یعنی برنامه ریزی برایِ آینده ی این سرزمین دهید .
در این گام نیازی به نزدیکی گروه ها به یکدیگر نیست . فقط در مقابل یکدیگر سکوت پیشه کنید و آستانه ی تحمل خود را ارتقا بخشید .
بیایید بی احترامی را از میان خود بر چینید !
بیایید اتهام زنی را ریشه کن کنید!
بیایید تنها راه و روش خود را در مبارزه با رژیم ستم آخوندی پیشه ی خویش سازید
بیایید ترفند رژیم را خنثی کنید .
بیایید دلار های دزدیده شده ی  از ثروت این ملت را بی اثر کنید .
بیایید با اتحاد خود رژیم پوسیده را از هم متلاشی کنید .
آیا ندیدید اندک اتحاد نیرو ها در سال   ۸۸  چه به روزگار کودتاچیان رژیم آورد ؟!

به یقین آنانی که مبارزه ای راستین برای نجات این ملت تحت ستم  سر مشق دارند ، به این پیشنهاد پاسخی در خور خواهند داد .
آنانی که دل در گرو ایران دارند  .
آنانی که دل در گرو مردم زجر کشیده ایران زمین دارند .
اینک ملت ایران از یک سو در زیر نعلین فاشیست ها جان می دهند و از دگر سو شاهد مخاصمه ی اپوزیسیون در ورای مرزها به نظاره نشسته اند !

ما هم اینک در انتظار پاسخ عملی و کارساز عاشقان ایران هستیم.

درودتان باد
با آرزوی بهترین ها

رضا ملک پانزدهم مهر ماه نود و پنج