چهارشنبه , ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » ابوالفضل قدیانی در مصاحبه با شبکه جهانی در تی وی گفت آقای خامنه ای به هیچ وجه حق ندارد کسی را از مشارکت در انتخابات منع یا تکلیف به شرکت کند.

ابوالفضل قدیانی در مصاحبه با شبکه جهانی در تی وی گفت آقای خامنه ای به هیچ وجه حق ندارد کسی را از مشارکت در انتخابات منع یا تکلیف به شرکت کند.

ابوالفضل قدیانی درگفتگوی اختصاصی با شبکه جهانی”دُرّ تی وی” با پرداختن به نامه اخیر سعید مرتضوی پرداخت وگفت، نامه سعید مرتضوی را از دو دیدگاه می توان مورد بحث قرار داد، اول این که سعید مرتضوی احساس کرده که تاریخ مصرفش برای کانون قدرت به سر آمده، دوم این که این نامه یک کار برنامه ریزی شده برای تحت الشعاع قرار دادن فایل صوتی آیت الله منتظری میباشد.
ابوالفضل قدیانی گفت، بزرگترین حامی و پشتوانه سعید مرتضوی، آقای خامنه ای و بیت ایشان بوده است. ابوالفضل قدیانی گفت حداقل خاصیتی که این افشاگریها دارد، جلوگیری از تکرار این اعمال غیر قانونی و مجرمانه می باشد.
ابوالفضل قدیانی در پایان با پرداختن به دیدار محمود احمدی نژاد با رهبر نظام و کسب اجازه برای شرکت در انتخابات سال۹۶گفت، آقای خامنه ای اساسا به هیچ حق ندارد کسی را از مشارکت و کاندیداتوری در انتخابات منع یا کسی را تکلیف به شرکت در انتخابات کند.