یکشنبه , ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » حقوق بشر » پژواک جنایتهای سیستماتیک در پوش قانونی در ایران امروز، در گزارش بان کی مون

پژواک جنایتهای سیستماتیک در پوش قانونی در ایران امروز، در گزارش بان کی مون

 وضعیت افتضاح و فضاحتبار نقض حقوق بشر در ایران، و انعکاس آن در گزارش بان کی مون  دبیرکل سازمان ملل.

بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود-که روز سه‌شنبه، ۱۳ مهر- منتشر شده از شرایط مخوف نقض مستمرِحقوق بشر در ایران، و افزایش وحشتناکِ شمارِ  اعدام‌ها، شکنجه زندانیان در سلولهای سیاهچالها با روشهای ضد انسانی شلاق زدن، استفاده از شلاق زدن به عنون مجازات، بازداشت‌های فرقانونی و غیرقانونی، برپاکردن محاکمه های نمایشی مضحک در دادگاه‌های غیرعادلانه،  شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های “استاندارد و غیر استاندارد” کشور ،  محدودتر کردن هرچه بیشتر و مداوم شهروندان از ابتدائی ترین حقوق شهروندی،سرکوب سیستماتیک فعالان مدنی و برقراری تبعیض علیه زنان، پیامال نمودن حقوق پیروان ادیان گوناگون در ایران، لگدمال کردن حقوق  تنوعهای قومی در ایران… نگرانیهای عمیق خود را ابراز داشت.

بر اساس این گزارش و باارجاع به آمار ارائه شده توسط دستگاه قضائی- امنیتی رژیم حاکم بر ایران،  فقط در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ میلادی بیشتر از ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.  رژیم ادعا میکند که اکثر این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر است!!  اما براساس گزارش دبیرکل سازمان ملل، صدور حکم مجازات اعدام  غالبا درپی برگزاری دادگاه‌های نمایشی- فرمایشی خیلی کوتاه انجام می‌شود که با معیارهای بین‌المللی همخوانی ندارد. اعدام هایی که افراد زیر سن قانونی را نیز شامل میشود.