شنبه , ۱۸ آذر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » دکتر محمد سیف زاده در مصاحبه با در تی وی گفت، ماده۱۸۶ قانون مجازات اسلامی نسخ شده وهمه کسانی که طبق این ماده زندانی هستند، باید آزاد شوند.

دکتر محمد سیف زاده در مصاحبه با در تی وی گفت، ماده۱۸۶ قانون مجازات اسلامی نسخ شده وهمه کسانی که طبق این ماده زندانی هستند، باید آزاد شوند.

دکترمحمد سیف زاده در مصاحبه با شبکه جهانی “دُرّ تی وی” با پرداختن به ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی که در مبحث محاربه است گفت، سالها با استناد به این ماده هزاران نفر اعدام شدند و سرانجام این ماده در سال ۱۳۹۲ نسخ شد ولی هنوز عده زیادی با استناد به این ماده در زندانها هستند ؛ که همگی باید آزاد شوند.
دکتر محمد سیف زاده در ادامه گفت، کسانی که امروز با اتهام ارتباط با گروههای خرابکاری مانند داعش اعدام میشوند، قبلا به آنها اتهام ارتباط با القاعده، سلفی، تکفیری و …را میزدند و این روش معمولی برای اعدام هموطنان بوده است.
دکتر محمد سیف زاده در پایان با اشاره به زندانیان عقیدتی چون دکتر محمد علی طاهری و آیت الله کاظمینی بروجردی که مدتهاست دوران محکومیتشان تمام شده و همچنان در زندان هستند گفت، صرف نگاه داشتن این زندانیان در زندان توقیف غیر قانونی است.