چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » دکتر حسن نایب هاشم: گزارش سی و سومین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو

دکتر حسن نایب هاشم: گزارش سی و سومین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر، توسط دکتر حسن نایب هاشم (جلسه یک) از شبکه جهانی “دُرّ تی وی”