دیگر تردیدی نیست که به دنبال علنی شدن مخالفت آقای علی خامنه‌ای با کاندیداتوری سه باره محموداحمدی‌نژاد، محموداحمدی نژاد بیکار ننشسته و کمر به انتقامی سخت بسته است. وی با درج نوشتاری در وبسایت رسمی خود مدعی شده که شخصا مخالف سركوب اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ ، و خواهان تعامل حاکمیت با معترضان بوده است. از نوشته محمود احمدی نژاد میتوان استنابط کرد که او درصدد انتساب فرمان سرکوب معترضان به مقام بالادست خودش – یعنی شخص رهبر نظام- میباشد!.

وبسایت رسمی احمدی‌نژاد  اظهارات ماه گذشته او را به صورت مکتوب درج کرده که شامل مطالبی از این دست است:

“بعد از انتخابات ۸۸ ما رفتیم خدمت بعضی از این آقایان، گفتیم آقا بالاخره این یک مشکلی در جامعه است و باید درمانش کنیم. هر دفعه یک پرچم بلند می شود و سیزده، چهارده میلیون پای ثابت دارد. این برای کشور خطرناک است. اصلا دو قطبی است و جامعه دو بخشی می‌شود و ممکن است در آینده مشکلات سنگینی ایجاد شود. این را باید یک طوری حلش کنیم. چیست مشکل؟ مشکل از آن هاست؟ از ماست؟ مشکل اعتقادی است؟ رفتاری است؟ برخوردِ بدی شده است؟ ضعفی در جایی هست؟ بی توجهی‌ای شده است؟ خواسته حقی هست که جلویش گرفته شده است؟ چه هست؟ بالاخره ده ها احتمال است”.

اما اين قبیل اظهارات محموداحمدی نژاد و جبهه حامی او، در تنافی و تباین با اظهارات سردار سرتیپ اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی میباشد که در مرداد ماه سال پیش بیان شده بود. تیمسار احمدى مقدم در یک سخنرانی در مرداد ماه  گفته بود که  مسئولان نیروهای انتظامی به منظور بررسی راهکارهای برخورد با آشوب‌های خیابانی درسال هشتادوهشت به دفتر احمدی‌نژاد رفتند و محموداحمدی نژاد با اشاره به غائله پرفتنه انتخابات به آنها گفت: “خیلی خوب شد. دایره را تکان دادیم و اضافات و آشغال‌ها رو آمد. با آنها برخورد کنید و همه را جمع کنید ببرید. بروید خاتمی و بقیه را دستگیر کنید و شرّ همه را کم کنید و بروید.”