پنجشنبه , ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » دانش و تکنولوژی » یک اسکلت دفن شده نشان دهنده برپایی مراسم آئینی برای مردگان بود. این اسکلت به حالت جنینی به خاک سپرده شده و درکناراو وسایل خاصی نیز قرارگرفته است

یک اسکلت دفن شده نشان دهنده برپایی مراسم آئینی برای مردگان بود. این اسکلت به حالت جنینی به خاک سپرده شده و درکناراو وسایل خاصی نیز قرارگرفته است

در سومین روز هفته گردشگری، از اسکلت ۷۵۰۰ ساله مکشوفه در تپه سرسختی شازند در حمام (موزه) چهارفصل اراک رونمایی شد.
به گزارش ایسنا، براساس آزمایش‌های صورت‌ گرفته، این اسکلت مربوط به یک مرد ۴۰ ساله دوران نوسنگی است دورانی که انسان از غارها خارج شده و برای ادامه زندگی وارد دشت‌ها شد.