دوشنبه , ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » یادآوری از اعتراف شگفت انگیز تیمسار احمدی مقدم در دوم آذرماه 1392 درمورد اعدام جوانان در دهه هفتاد شمسی بدون محاکمه و بدون هیچ حکم قضائی توسط نیروهای موسوم به “خودجوش”!!!

یادآوری از اعتراف شگفت انگیز تیمسار احمدی مقدم در دوم آذرماه 1392 درمورد اعدام جوانان در دهه هفتاد شمسی بدون محاکمه و بدون هیچ حکم قضائی توسط نیروهای موسوم به “خودجوش”!!!

فراموش نکنیم که تیمسار احمدی مقدم دریک گفتگوی زنده باخبرگزاری ایسنا  به اصحاب رسانه درمورد عملکرد “گروههای خودجوش” صریحاً اعلام کرد: در دهه ۱۳۷۰ “اراذل را یک جائی  می‌بردند و سر به نیستشان می‌کردند!!”  تیمساراحمدی مقدم ادامه داد: بهانه آنها این بود که دستگاه قضایی در مقابله با “اراذل و اوباش” کارکرد ضعیفی دارد و در نتیجه آنها خودشان بطور خودجوش “اراذل را یک جا می‌بردند و سر به نیستشان می‌کردند”. قتل عمدِ کسانی که – توسط دستگاه به اصطلاح”خودجوش” – افراد مساله دار و گردن کلفت و گنده لات و اراذل و اوباش خوانده میشدند تبدیل به یک پیش زمینه شد تا بعدا دستگاه های عریض و طویل اطلاعات “سپاه-بسیج” برعلیه جان فعالان فرهنگی و نویسنده ها نیز وارد عمل شوند و قتلهای زنجیره را براه بیندازند!
امروز نهادی که ایادی آن “عوامل و عناصرخودجوش” خوانده میشوند چندان ناشناخته نیست! حمله های مکرر به سفارتخانه ها و کنسولگریهای انگلستان و عربستان  در شهرهای مختلف ایران و حمله به حسینیه های دراویش و سرکوب گسترده درویشها (آن هم در سکوت کامل نیروهای انتظامی-امنیتی- نهادهای قضایی)، چنان بوده که همه درک کردند و دریافتند که “نیروهای خودجوش” فرمان عمل خودرا از مرکزی واقع در بخشهای مربوط به “اطلاعات سپاه – بسیج” میگیرند، و هرجا هم برای حذف نیاز به فتوا داشتند، از آخوندهای قدونیمقد “جبهه موسوم به پایداری” و “عماریون” اخذ مینمایند!!
درسالهای اخیر علی فلاحیان دریک مصاحبه تلویزیونی به صراحت به قتل دگراندیشان توسط مدیران”خودسر”!! وزارت اطلاعات اذعان کرد. البته سالها پیش از او  سعید حجاریان قتلهای زنجیره ای را به ماشینی تشبیه کرد که بدون ترمز و توقف سالهاست برروی جاده ترور همچنان پیش میرود و قربانی میگیرد!.اما فرمانده کل سابق ناجا- تیمسار سرتیپ احمدی مقدم- در گفتگو با ایسنا نخستین کسی است که تاکیداکید دارد که بسیاری از افراد و شهروندان بدون هیچ محاکمه دستگیر و سربه نیست شدند؟! او میگوید به جایی میبردند و سربه نیستشان میکردند!! پرسش اینجاست: آیا آنها را به “سوله” یا “زندان غیر استاندارد کهریزک” میردند و به قتل میرساندند؟این سئوالی است که سعید مرتضوی کاملا قادر به پاسخ دادن به آن است.