دوشنبه , ۴ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » محمد نوریزاد در مصاحبه با شبکه جهانی در تی وی گفت، احمدی‌نژاد با دست پردرکمینِ یکایک ارکان نظام است.

محمد نوریزاد در مصاحبه با شبکه جهانی در تی وی گفت، احمدی‌نژاد با دست پردرکمینِ یکایک ارکان نظام است.

محمد نوریزاد در مصاحبه با شبکه جهانی “دُرّتی وی” با پرداختن به اعترافات محسن رضایی گفت، اگرهمه ما تحقیق کنیم، یک نقطه روشن درکارنامه جمهوری اسلامی، نمی توانیم پیدا کنیم. محمد نوریزاد درادامه گفت، اگر آقای خامنه ایی ذره ای از اصول دیپلماتیک را می دانست، مطلقا پا از مرز برای دخالت در امور سیاسی کشورهای منطقه بیرون نمی گذاشت.
محمد نوریزاد با اشاره به نیاز حیاتی نظام جمهوری اسلامی، به ترسیدن مردم و ایجاد رعب و وحشت برای ادامه حکومت گفت، اعدامهای اخیر نیز از همین جنس میباشد، این نظام به هیچ عنوان پاسخگوی مردم نیستند و سعید مرتضوی خواست با یک نامه چند پهلو پای مجتبی خامنه ای را به میان بکشد.
محمد نوریزاد در پایان گفت، ابراز نظر رهبر نظام در ارتباط با احمدی نژاد نشان داد که آقای خامنه ای قادر نیست تا دو قدمی جلوی پای خود را ببیند! و اینها خوب می دانند که محمود احمدی نژاد یک مفسده بزرگ است و کاندیداتوری او پای تک تک سران نظام را به میان خواهد کشید.