جمعه , ۲۴ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بازهم وق وق تکفیریهای خزیده زیر چتر قرارگاه ثار الله و مرکز تفرقه انکیز موسوم به “اداره فرق و ادیان” برای زدودن میراث آیت الله خمینی به آسمان بلند است!

بازهم وق وق تکفیریهای خزیده زیر چتر قرارگاه ثار الله و مرکز تفرقه انکیز موسوم به “اداره فرق و ادیان” برای زدودن میراث آیت الله خمینی به آسمان بلند است!

مه فشاند نور و سگ عوعو کند   هر کسی بر طینت خود میتند (حضرت مولانا)

دزدانِ گردنه بند و شناگران درخون بیگناهان -که جوانان بیگناه را گروه گروه به دار میکشند و از سفره چپاول بیت المال و حق الناس تاآنجا که دستشان میرسد از دست درازی کوتاهی نمیکنند، و نوکران اجنبی که بیرق روس را برسردر خانه های خود می آویزند-عداوت و دشمنی خود را با میراث آیت الله العظمی  خمینی از طریق عوعوکردن بر علیه نورافشانیهای مکتب فقر و درویشی و تصوف و عرفان اسلامی به ظهور میرسانند.

این سگهای تکفیری را دادن جواب زیبنده نیست و فقط باید به آنها گفت “چخه!!”. بخصوص وقتی که از سر بیسوادی و بلاهت مطلق حرفهای گنده تر از قواره خودشان میزنند و برای اظهار لحیه، گرد مبحث والای”سماع صوفیانه” میگردند!

ای مگس، از فضلهء دنیا، پر و بالت …. است!

ای خوش آن پروانه   کو  را شوقِ نور و روشنی است

فحاشیهای این اهریمن پرستان شیطان سیرت برعلیه اهل الله را برای ثبت در سینه تاریخ به نقل از یکی از مراکز تکفیری اسلام ستیز موسوم به فرقه نیوز از پایگاه عمامه به سرهای کذّاب خراسانی وابسته به پایگاه اهریمنی حق ستیزی و خمینی زدایی موسوم به موسسه تکفیری(ضد)حق پژوهی!! از محافل عنکبوت بسته اداره تکفیری فرق و ادیان وابسته به سازمان تکفیری تبلیغات ضداسلامی به شرح زیر نقل میکنیم:

سماع و فرقه سیاسی صوفیه

حیله و نیرنگ در طول تاریخ همچون عصای برای مدعیان دروغین برای توجیه بدعت‌های شیطانی آن‌ها به کار رفته است.

به گزارش فرقه نیوز ؛  تاریخ انتشار: 01 مهر – 1395 00:49   – یکی از مسائلی که در اکثر فرقه‌های صوفیه با روش‌ها و گونه‌های مختلف وجود دارد، سماع می‌باشد. مقصود فرق صوفیه از سماع، همان موسیقی است. سماع معمولا ضمن اشعاری با محتوای عرفانی همراه با حرکات خاصی اجرا می‌شود. این نوع آواز خوانی و حرکت بدنی در «قرن سوم»[1] میان صوفیان عارف نما رواج پیدا کرد و شامل «چرخش بدن همراه با حالت بین خواب و بیداری»[2] می‌باشد.مخالفت علنی علما در مذاهب و فرق مختلف اسلامی( خاک برسرهایِ داعشی، خوب نهاد تکفیرتان را لو میدهید!! وقتی از به اصطلاح علمای مخالف سماع حرف میزنید!!)، گروهی از صوفیان عارف نما را مجبور کرد برای سماع جایگزین انتخاب کنند تا مورد مذمت علما و بزرگان اسلام قرار نگیرند و از بدنه جامعه اسلامی خارج نشوند.فرقه صوفیه گنابادیه با توجه به منتصب کردن(خاک برسر بیسوادتان کند!! که فرق سین و صاد را هم نمیدانید!!)  خود به شاه نعمت الله ولی، مجبور به کنار گذاشتن سماع شد ولی با زیرکی کامل برای سماع جایگزین انتخاب کرد تا پوسته تصوف فرقه‌ای، از صوفیه گنابادیه جدا نشود.نورعلی تابنده قطب صوفیه گنابادیه در جلسه سخنرانی خود در خانقاه امیرسلیمانی به این موضوع اعتراف کرد تا بدعت سماع، مهربطلانی برای این فرقه به ظاهر عرفانی باشد «از فوائد سماع نمی‌توان غفلت کرد، آواز خوانی در مجالس فقری جایگزین سماع شده است»[3]اعتراف صریح این قطب سیاسی به جایگزین کردن سماع در حالی صورت گرفت که صوفیه در هنگام سماع التزام عملی به شرع مقدس را کنار گذاشتند (التزام عملی به “شرع مقدس” از نظر شما یعنی خون جوانان مردم را خمره خمره خوردن و بیت المال را به غارت بردن و حق الناس را هاپولی کردن!!)و از جامعه اسلامی طرد شدند!!!( یعنی از جرگه دزدان و زمین خواران و کوهخواران و همه چیز خواران طرد شدند) و کتاب‌های زیادی در مذمت بدعت سماع نوشته شد و امروزه این امر در مجالس فقری خانقاه اصفهانی‌های کرج و مراکز اصلی این فرقه با آواز خوانی و حرکات غیر متعارف به وضوح قابل مشاهده است. با این تفاوت که فرقه سیاسی صوفیه کار خلاف و بدعت صوفیانه خود را به گونه ای توجیه می کنند که اخوت آنها با “اصحاب سبت” مشاهده شود!! (خاک برسرشما که کارتان به جایی رسیده که آیت الله خمینی را “اصحاب سبت” معرفی میکنید!!). اصحاب سبتی که با حیله و نیرنگ کارهای خلاف خود را توجیه کردند تا بر همگان ثابت شود حیله و نیرنگ در طول تاریخ همچون عصا برای مدعیان دروغین برای توجیه بدعت‌های شیطانی آن‌ها به کار رفته است (درست مثل شما که خون مردم را خمره خمره بالا میکشید و به این خونخواریها اعتراف میکنید!!!) .با رجوع به قرآن و روایات اهلبیت در می‌یابیم که سماع یا آوازخوانی در مجالس به اصطلاح عرفانی فرقه سیاسی صوفیه هیچ جایگاهی در اسلام ناب محمدی ندارد (خاک برسرتان کند که “اسلام ناب محمدی را به خیال باطل خودتان میخواهید به رجس و نجاست وجود منحوس “مداحی” هایِ بی رونقتان آلوده کنید!!) و بدعتی است که از سوی صوفیان عارف نما در قالب عبادت ذوقی به مریدان ارائه می‌شود و با ایجاد توهم موجب انحرافات شدیدی می‌شود (خاک برسرتان کند که با این همه جنایت که بوی تعفنش تاریخ بشریت را آزار میدهد و افکار عمومی را در سطح بین المللی برآشفته، بازهم جرات میکنید تا از برچسب تاریخ مصرف گذشته “انحراف” برعلیه مسلمانان استفاده کنید!!).

[1] سماع و تصوف، صفحه 12

[2] همان، صفحه17

[3] سخنرانی نورعلی تابنده، خانقاه امیرسلیمانی، مورخ 4 مرداد