جمعه , ۲۴ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » هاشم خواستار در مصاحبه با شبکه جهانی در تی وی گفت، حاکمان در ایران مردم را به سمت انقلاب سوق میدهند

هاشم خواستار در مصاحبه با شبکه جهانی در تی وی گفت، حاکمان در ایران مردم را به سمت انقلاب سوق میدهند

هاشم خواستار در مصاحبه با شبکه جهانی “دُرّ تی وی”، با بیان این که اعدامهای سال ۶۷، ننگی پاک نشدنی بر پیشانی جمهوری اسلامی است گفت، اگر مصطفی پور محمدی به این جنایات افتخار میکند، افتخار من هم این است که وصیت کرده ام بعد از مرگ پیکرم را در کنار قربانیان سال ۶۷ به خاک بسپارند.
مهندس هاشم خواستار در ادامه گفت، آمران و عاملان این جنایتها چه در سال ۶۷ و چه در سال ۸۸ باید در دادگاههای بین المللی محاکمه شوند و آنگاه این صاحبان خونها هستند که تصمیم میگیرند ببخشند یا مجازات کنند.
هاشم خواستار در پایان گفت، کشور در بن بست کامل است و در تاریخ ایران، هیچ گاه فاصله میان مردم و حاکمان به این اندازه نبوده، آقایان کل مملکت را به سوی انقلاب پیش میبرند و مردم به کلی از این نظام نا امید شده و منتظر یک فرصت میباشند.