پنجشنبه , ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » پرویز سروری رئیس کمیته حقیقت‌یاب حوادث سال88: سعید مرتضوی در حوادثی که پیش آمده بود، انکار می‌کرد و موضوعات را نمی‌پذیرفت.

پرویز سروری رئیس کمیته حقیقت‌یاب حوادث سال88: سعید مرتضوی در حوادثی که پیش آمده بود، انکار می‌کرد و موضوعات را نمی‌پذیرفت.

جمهوریت نوشت:  پرویز سروری رئیس کمیته حقیقت‌یاب حوادث بعد از انتخابات سال 88 و موضوع کهریزک در خصوص نامه اخیر سعید مرتضوی می‌گوید: این عذرخواهی خیلی دیر انجام شد. متاسفانه آقای مرتضوی اگر همین عذرخواهی را همان زمان انجام می‌داد می‌توانست آثار بسیار خوبی را در آن زمان داشته باشد.وی تاکید کرد: در بررسی‌هایی که داشتیم نقش تصمیمات آقای مرتضوی در حوادثی که پیش آمده بود، بسیار برجسته دیده شد.اما ایشان در زمان ملاقات‌های آن زمان هیچ کوتاهی را قبول نکرد و انکار می‌کرد و موضوعات را نمی‌پذیرفت.