پنجشنبه , ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » محمد سیف زاده در مصاحبه با شبکه در تی وی گفت: حمله و هجوم به شرکت کنندگان در تظاهرات عمل غیر قانونی و مصداق محاربه است

محمد سیف زاده در مصاحبه با شبکه در تی وی گفت: حمله و هجوم به شرکت کنندگان در تظاهرات عمل غیر قانونی و مصداق محاربه است

دکتر محمد سیف زاده در مصاحبه با شبکه جهانی “دُرّ تی وی”، به موضوع سعید مرتضوی و نامه عذرخواهی او پرداخت و گفت، سعید مرتضوی دادستان وقت بوده و تمامی نیروها از لحاظ قانونی زیر نظر دادستان هستند و ایشان مسئول تمامی اتفاقات افتاده میباشد.به دستور ایشان به کانون مدافعان حقوق بشر حمله شد یا ماجرای قتل زهرا کاظمی!!
دکتر محمد سیف زاده در ادامه گفت، با استناد به فتوای آقای خمینی و با اتکاء به ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۸۸، بر هم زنندگان تجمع اعتراضی مردم به قصد تخویف و ارعاب آنان، محارب هستند.
دکتر محمد سیف زاده تصریح کرد که همه کسانی که مرتضوی را که فاقد صلاحیت بوده بر سر کار آوردند و او را به اینجا رساندند مسئولند و باید پاسخگو باشند.
دکتر محمد سیف زاده در ارتباط با حبس غیر قانونی سران جنبش سبز گفت، در مورد آنها که دادگاهی از اساس تشکیل نشده و شورای امنیت ملی اجازه قضاوت در برابر افراد یا حق قانونگذاری ندارد.