یکشنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » فرق و ادیان » زوزه گرگهایِ لاهث در جنگل قرارگاه ثارالله و اداره فرق و ادیان و سازمان ضدتبلیغات اسلامی برعلیه تصوف و عرفان اسلامی به هوا بلند شده است

زوزه گرگهایِ لاهث در جنگل قرارگاه ثارالله و اداره فرق و ادیان و سازمان ضدتبلیغات اسلامی برعلیه تصوف و عرفان اسلامی به هوا بلند شده است

پایگاه تکفیری خمینی زدای تفرقه افکن موسوم به اداره فرق و ادیان خراسان میکوشد بیرق ایده ئولوژی اسلام روسی را بر خرابه قرآن و اسلام محمدی به اهتزاز درآورد!!

اکنون یک هفته ای است که در خطّهء خراسان، خرسهایِ خاکستریِ تکفیریِ خمینی ستیزِ عمامه به سر، سر از خواب خرگوشی برآورده و در بوقهایی که مرکزِ نجس و به لجن تکفیر و تفرقه آلودهء موسوم به “ادارهء فرق و ادیان” در اختیار آنها قرار داده، در زیرِ چترِ شومی که عناصر “توده ای- تکفیری” نفوذی در قرارگاه تفرقه برانگیز و فتنه پراکن ثارالله برسر آنها گشوده، به میراث آیت الله العظمی امام خمینی لگد پراکنی میکنند!

خمینی ستیزان بی همه چیزِ تکفیری،-که استادان ماهر چپاول بیت المال و اختلاس و دزدیهای نجومی و دروغبافیهای اساطیری اند-  درمورد ارادت آیت الله العظمی امام خمینی نسبت به گنجینه گرانبهایی که جناب شیخ حسن بصری تحت نام تصوف و عرفان اسلامی برای موحدان قرآنی -به امر و اشاره ولیّ مرشدِ خود مولای مومنان امیرالمومنین علی علیه السلام – به میراث گذاشت، واقف و موقنند. همچنین از میزان علاقه و محبت و ارادت آیت الله العظمی امام خمینی به کشکول فقر و درویشی و طریقت سلوک درمسالک تصوف وعرفان اسلامی نیز وقوف کامل و تامّ و تمام دارند.

خمینی ستیزان بی همه چیز تکفیری هر از چندگاه یکبار به میدان ستیزه با صوفیان صافی ضمیر رو می آورند و بلافاصله مانند جانوران حرام گوشت، همچون خوک و کفتار، در یک کمیت قلیل زمانی منکوب و درهم شکسته با بی آبرویی بین المللی مواجه میگردند و به قعرِ بئرِ ضعف و ذلت و زبونی سرنگون میشوند. اما از آنجا که گرگ صفتانی دیوسیرتند تا در قید وجودند، درِ توبه نمیکوبند و دست از طراحی توطئه نمیکشند.

این خمینی ستیزان تکفیریِ خمینی زدا، تکفیریهای نفوذی در قرارگاه موسوم به ثارالله اند که اداره موسوم به فرق و ادیان را درتصرف خوددرآورده و برسرِسفرهء گشادهء سازمان تبلیغات ضد اسلامی بیت المال را چپاول میکنند.

این مزدوران اهریمن و شیاطین تکفیری که برای شیطنتهای بیخردانه خود هزینه های کمرشکنی برنظام واردآورده اند، درمعرکه رویارویی با تصوف و عرفان اسلامی و لگدمال کردن میراث آیت الله العظمی امام خمینی تتمه حیثیت نظام را با ایده ئولوژیِ “اسلام روسی” خود برباد میدهند!

خمینی ستیزان شیاد، “توده ای- تکفیری های نفوذی” هستند که میکوشند تا میراث آیت الله العظمی امام خمینی را ویران کرده، و آنگاه  “بیرق ایده ئولوژی اسلام روسی”  خود را بر خرابه هایِ کلنگ خورده میراث خمینی برپا نمایند! البته شتر درخواب بیند پنبه دانه!

عوعوزدن ها و پارس کردنهای این کفتاران تکفیری خمینی ستیز و “پیروان ایده ئولوژی اسلام روسی” در مقابله با کهکشان مکتب فقر و درویشی و طریقت تصوف و عرفان اسلامی که ماخوذ از روح تعلیمات ناب قرآنی است آن قدر وزنی ندارد که نیاز به درج پاسخی داشته باشد. فقط برای ثبت در سینه تاریخ، عربده کشیهای اخیر آنها در سایت تکفیری داعشی موسوم به فرقه نیوز و ابسته به پایگاه حق ستیزی موسوم به موسسه حق پژوهی خراسان از زیرمجموعه قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در چهارچوب اداره تکفیری تفرقه انگیز فرق و ادیان به نظر مخاطبان ایران و جهان میرسد. فاعتبروا یااولی الابصار

 

اختصاصی فرقه نیوز؛

تاریخ انتشار: 29 شهريور – 1395 00:13

حسن بصری و اقطاب فرقه صوفیه گنابادیه، دو گروهی که از پیام غدیر تخطی کردند و با سوء استفاده از غدیر خم(سند حقانیت شیعه)به گمراهی عاشقان اهلبیت پرداختند تا خشنودی دشمنان اسلام ناب محمدی را فراهم سازند.

به گزراش فرقه نیوز ؛  گمراهی محبان اهلبیت توسط مدعیان دروغین به جای رسید که نورعلی تابنده قطب سیاسی صوفیه در روز عید غدیر1394، جشن عید غدیر عموم مردم را با توجه به عدم تشرف به این فرقه به عزا تشبیه کرد تا یادآور انحراف و بدعت ملاسلطان گنابادی در عید غدیر باشیم که بیان کرد« پوشیده نماند که هر یک از اولیای زمان حیات خود و در زمان مرگشان جانشین میخواهند که رشته دعوت قطع نشود و حکم (یا ایها الرسول)  جاری باشد»[1] و جالب تر از همه این است که «رحمت علیشاه روز به خلافت رسیدن ملا علی را بزرگتر از عید غدیر میداند و دستور میدهد مومنین عید بگیرند و به تحنیت و شادمانی با یکدیگر به عیش و کامرانی زندگی نمایند»[2]

تخطی فرزندان خلف حسن بصری به اینجا ختم نشد و کار به جای رسید که یوسف مردانی شیخ صوفیه کرج در یک اقدام اهانت آمیز و شرم آور از حضرت علی(علیه السلام) و حضرت فاطمه زهرا(سلام الله عليها) به عنوان نوکر و کنیز یهود و نصارا یاد کرد[3] تا جا پای پدر معنوی خود گذاشته و یاد آور توهین بی شرمانه حسن بصری به مولود کعبه شود.

التقاط در تفکرات انحرافی حسن بصری و فرقه صوفیه گنابادیه

شباهت عجیب اقطاب و بزرگان فرقه صوفیه گنابادیه با حسن بصری در بحث التقاط به حدی است که به سادگی نمی توان از آن گذشت. نورعلی تابنده قطب سیاسی صوفیه ضمن تایید التقاطی بودن سلوک به ظاهر عرفانی خود بیان می کند«التقاط یعنی از هر چمنی گلی بر  داشتن»[4] حسن بصری هم با توجه به تفکرات انحرافی خود« سعی می کرد رَوشش را با همه ی خلق مطابق کند»[5]«هرچند آن شخص یهودی بوده باشد و به بد نامی شهرت داشته باشد. این عمل او باعث شده بود مسیحیان و پیروان دیگر مذاهب هم به ملاقاتش بروند»[6] مصطفی آزمایش مأذون و جاسوس فرانسوی، یکی از افتخارات فرقه صوفیه گنابادیه را التقاطی بودن آن می داند و در سخنی تامل برانگیز بیان می کند« یکی از افتخارات دراویش گنابادیه این است که می تواند با هر مسلکی خو بگیرد»[7] همچنین؛ نورعلی تابنده برای توجیه التقاطی بودن اعتقادات خود  بیان می کند« بحثی که مطرح است این است که آیا می‌توان تصوف را مذهب خاصی یا مربوط به مذهب خاصی دانست یا نه؟ حق این است که تصوف مختص به مذهب خاصی نیست و بیان این ادعا که تصوف عین تشیع یا عین اسلام است سخنی سست و بی‌اساس است»[8]

از حجاج بن یوسف تا رژیم پهلوی

سلطانعلیشاه سرسلسله صوفیه گنابادی که این روزها با توجه به رویکرد سیاسی صوفیه تفکرات وی به فراموشی سپرده شده است آغازگر سلسله به ظاهر عرفانی تصوف فرقه ای در بیدخت گناباد بود تا بعدها فرزندانش با ساخت مزارسلطانی قبله جدیدی بنا کنند و منشاء حوادث تلخ تاریخی شوند و در مقابل انقلاب مردمی قد علم کنند و با شعار “جاوید شاه” به رژیم پهلوی، به نام مذهب، مشروعیت ساختگی دهند تا یادآور رویکرد حسن بصری نسبت به سلاطین زمان خود باشند«خداوند سلطان را برای نصرت دین خود و بندگانش قرار داده است. پس با خدای خود نافرمانی مکن»[9]

رویکرد خاص فرقه صوفیه گنابادیه در زمان رژیم پهلوی و بدست گرفتن موقوفات و مراکز دولتی در زمان رژیم شاهنشاهی یاد اور حسن بصری بود که توانست در سال 99 هجری تولیت قضاوت بصره را به خود اختصاص دهد و همانند صالحعلیشاه و رضاعلیشاه فقیه دربار شود با این تفاوت که حسن بصری فقیه دربار حجاج شد[10] و اقطاب فرقه صوفیه گنابادیه، فقیه دربار رژیم شاهنشاهی پهلوی!

ترویج فرقه صوفیه گنابادیه با توجه به تفکرات انحرافی آنها توسط رسانه های معاند اسلام در حالی صورت می گیرد که می توان از حجاج یوسف دشمن درجه یک اسلام ناب محمدی به عنوان مروج تفکرات حسن بصری یاد کرد، به نحوی که آمده است «حجاج بن یوسف در درس حسن بصری حاضر می شد و ترویج او را می کرد»[11]

ارتباط قوی فرقه سیاسی صوفیه با مخالفین اسلام ناب محمدی یادآور ارتباط قوی حسن بصری با امویان است. بدون شک ارتباط این دو گروه با دشمنان اهلبیت زمان خود چیزی جز تایید و همراهی آنها با یکدیگر ندارد زیرا اگر رویکرد حسن بصری همانند مالک اشتر، کمیل و محمد بن ابوبکر بود تحت هیچ شرایطی حجاج اجازه فعالیت به او نمی داد و این گویای کلام نورانی امام رضا(علیه السلام) است که می فرمایند«هرکس با دشمنان خدا دوستی کند با دوستان خدا دشمنی کرده است.»[12]

[1] -صالحیه جلد 2 صفحه 346

[2] عرفان ایران 11/130

[3] جلسه سخنرانی یوسف مردانی، خانقاه اصفهانی های کرج

[4] جزوه صدو هفتاد رفع شبهات با گزیده‌هایی از سخنان نورعلی تابنده،دولتسرای تهران  تاریخ 1 تیر 1387

[5] سفینه البحار ماده حسن، ص210 انتشارات اسوه

[6] حسن بصری ، پیرپیران ص13

[7] مصاحبه مصطفی آزمایش با برنامه بی بی سی فارسی

[8] نشریه عرفان ایران، مجموعه مقالات، دکتر تابنده صفحه ۱۳، تدوین سید مصطفی آزمایش، تهران، ۱۳۷۹

[9] حسن بصری، پیرپیران صفحه 11

[10] همان،24

[11] حسن بصری سرحلقه ی صوفیان، کمال الدین همدانی، ص 142

[12] صفات الشیعه،ج10،صفحه28

 

اختصاصی فرقه نیوز ؛

تاریخ انتشار: 26 شهريور – 1395 21:49

رضاعلیشاه خطاب به فقرا؛ﺩﺭ ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﺪ ﯾﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻓﻘﺮﯼ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬییج ﻋﺪﺍﻭﺕ ﯾﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ‌ﻣﻲﮔﺮﺩد!

به گزارش فرقه نیوز ؛  در روز عید قربان شاهد قبح شکنی فرقه صوفیه گنابادیه با خط دهی مشاوران سیاسی این فرقه بودیم، قبح شکنی که در آن فقرا خلاف جهت دهی اقطاب گذشته حرکت کردند تا عمل به پند صالح در فقرای فعلی به افسانه ای دست نیافتنی تبدیل شود.

بررسی بیانیه های صادر شده توسط اقطاب صوفیه گنابادیه ثابت می کند که رویکرد جدید فرقه سیاسی صوفیه دقیقا خلاف سخنان اقطاب گذشته است که در این نوشتار کوتاه برآنیم قبح شکنی و رفتار غیر متعارف این فرقه را از نگاه رضاعلیشاه بررسی کنیم تا مهر بطلان قطبیت نورعلی تابنده، قطب چهل روزه سیاسی زده شود.

حاج سلطانحسین تابنده گنابادی با نام طریقتی رضاعلیشاه در دستور عید غدیر 1407 قمری مورخ 23 مرداد1366 تاکید کرد فقرا و دراویش تحت هیچ شرایطی در جلو منزل و کنار خیابان دولتسرا(منزل شخصی رضاعلیشاه) و خانقاه امیرسلیمانی تجمع نکنند و این موضوع با رویکرد سیاسی و عدم آشنایی با مسائل فقری مشاورین نورعلی تابنده به فراموشی سپرده شده و کار به جای رسیده که در عید قربان وقار و وجاهت ساختگی صوفیان عارف نما از بین برود و با رقص و پایکوبی، نوعروس سیاسی 88 ساله را به حجله خانقاه امیرسلیمانی بردند.

متن بیانیه ای رضاعلیشاه به قرار ذیل است؛

« ﺩﺭ ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻓﻘﺮﯼ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬﯿﯿﺞ ﻋﺪﺍﻭﺕ ﯾﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻲﮔﺮﺩد»[1]

این بیانیه زمانی از طرف رضاعلیشاه صادر شد که عده ای از فقرا با حضور در خیابان و تجمع در کنار دولتسرای رضاعلیشاه برای همسایگان ایجاد مزاحمت کردند به همین خاطر با شکایت عده ای از همسایگان رضاعلیشاه بیانه ای عید غدیر را صادر کرد و این نکات را به فقرا گوشزد کرد.

رفتار غیر متعارف بعضی از فقرا در عید قربان با خط دهی مشاوران سیاسی نورعلی تابنده حیثیت درویشی را به باد فنا داد و باعث بدنامی فرقه سیاسی شد تا فقرای قدیمی یاد بیانیه شوال رضاعلیشاه بیفتند« ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺣﯿﺜﯿﺎﺕ ﻓﻘﺮﯼ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﮕﺮﺩﯾﺪ»[2]

پیشنهاد ما به فقرای حقیقت طلب؛

برای یک بار هم که شده سخنان اقطاب قبلی را جامعه عمل بپوشانید و با توجه به رویکرد جدید این فرقه مجالس فقری را تعطیل کنید چون خود رضاعلیشاه در بیانیه سراسری خود تاکید کرد اگر رفتار یا صحبت غیر درویشی تعدادی از فقرا باعث بدنامی سلسه شود«ﺑﻬﺘﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ مجالس ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﻭ ﺑﻲﺁﺑﺮﻭﺋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﻧﺞ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ فقیر ﻧﯿﺰ ﻣﻲﺷﻮد»[3]

آیا رفتار غیر متعارف عید قربان چیزی غیر از بدنامی برای این فرقه داشت؟! پس چرا طبق سخنان اقطاب خود مجالس فقری را تعطیل نمی کنید تا بیشتر از این مشاوران سیاسی نورعلی تابنده از کهولت سن وی سوء استفاده نکنند و با آبرو و حیثیت سلسله بیشتر از این بازی نشود؟

بیانیه رضاعلیشاه مورخ 23 مرداد1366 مصادف با عید غدیر(این بیانیه در دولتسرای تهران و خانقاه امیرسلیمانی قرائت شد و در کتب این فرقه موجود است)[1]

[2] بیانیه رضاعلیشاه در 16 شوال1407

همان[3]

 

تاریخ انتشار: 25 شهريور – 1395 01:22

اختصاصی فرقه نیوز ؛کارناوال رقص عرفان سیاسی صوفیه و سکوت مسئولین

بدون شک در صورت تکرار رفتارهای غیر متعارف و قبح شکنی این فرقه سیاسی امت حزب الله خود دست به کار می‌شود و پاسخ سخت و کوبنده‌ای به صوفیان عارف نما می‌دهد زیرا سکوت امت حزب الله در رویکرد جدید فرقه سیاسی صوفیه بزرگ‌ترین خیانت به خون شهدا می‌باشد.

به گزارش فرقه نیوز ؛

در روز عید قربان شاهد قبح شکنی دیگری از سوی نورعلی تابنده قطب به ظاهر عرفانی صوفیه بودیم. قبح شکنی که در آن فقرای فرقه صوفیه گنابادیه با رفتار غیر متعارف خود بار دیگر پوسته به ظاهر عرفانی خود را از تن بیرون آوردند و ثابت کردند رویکرد سیاسی این فرقه تا جای پیش رفته است که آداب فقری در این فرقه دیگر جای ندارد و سخنان اقطاب گذشته در گورستان تاریخ سیاسی صوفیه، به خاک سپرده شده است.

رفتار غیر متعارف نورعلی تابنده و فقرای فرقه در حالی صورت گرفت که صالحعلیشاه در کتاب پند صالح بیان می‌کند «مصاحبت با اولیاء یا به امر آن‌ها با سایر راه رفتگان از ارکان سلوک و کمک سیر سالک و موجب ازدیاد دانایی ست که مصاحبت با آن‌ها انسان را به یاد خدا‌اندازد» [1]

در نتیجه طبق سخن صالحعلیشاه و با توجه به رفتار غیر متعارف این فرقه درعید قربان به هیچ وجه نمی توان از نورعلی تابنده به عنوان انسان کامل یا قطب یاد کرد زیرا طبق سخن صالحعلیشاه به راحتی قطبیت نورعلی تابنده زیر سوال می‌رود و ثابت می‌شود این شخص اگر ذره‌ای با کتب به ظاهر عرفانی آشنا بود این چنین با آبروی درویشی بازی نمی‌کرد، رفتار غیر متعارف این فرقه در عید قربان مصداق اخلاق نکوهیده‌ای است که صالحعلیشاه بارها بیان کرده دراویش «از اخلاق نکوهیده جلوگیری کنند» [2] و «در معاشرت با کسانی که ممکن است به کردار زشت آن‌ها مبتلا شوید یا مورد تهمت واقع گردید دوری کنید» [3] حال این سوال در این جا مطرح می شود فقرا باید از نورعلی تابنده دوری کنند یا نورعلی تابنده باید از فقرا دوری کند تا مورد تهمت واقع نگردند.

با توجه به رفتار غیر متعارف فرقه سیاسی صوفیه در عید قربان به نظر می‌رسد قرار نیست پرونده قبح شکنی نورعلی تابنده و این فرقه سیاسی به این زودی بسته شود. سخنان و رفتارهای غیر متعارف این فرقه سیاسی در حالی در حال افزایش است که نهادهای مسئول سکوت اختیار کردند و تنها نظاره گر فضا‌سازی این فرقه سیاسی هستند تا در رسانه‌های معاند چهره ناخوشایند و غیر واقعی برای جامعه و نظام جمهوری اسلامی ایران بسازند و در داخل با رقص و پایکوبی سیاسی خود عرفان اسلامی را زیر سوال ببرند. بدون شک در صورت تکرار رفتارهای غیر متعارف و قبح شکنی این فرقه سیاسی امت حزب الله خود دست به کار می‌شود و پاسخ سخت و کوبنده‌ای به صوفیان عارف نما می‌دهد زیرا سکوت امت حزب الله در رویکرد جدید فرقه سیاسی صوفیه بزرگ‌ترین خیانت به خون شهدا می‌باشد.

منابع:

[1]پند صالح، باب معاشرت، صفحه 25

[2]همان، باب اخلاق، صفحه32

[3]همان، باب معاشرت، صفحه26