جمعه , ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » غایب بزرگ مراسم آیت الله ابوالقاسم خزعلی(علیرضا خزعلی فرزند سوگلی ایت الله و داماد آقای شهیدی رییس بنیاد شهید و معاون روحانی)

غایب بزرگ مراسم آیت الله ابوالقاسم خزعلی(علیرضا خزعلی فرزند سوگلی ایت الله و داماد آقای شهیدی رییس بنیاد شهید و معاون روحانی)

علیرضا خزعلی که در دبی پدر را مال التجاره خویش کرده بود هوس رفتن به امریکا ( شیطان بزرگ به زعم ایت اله )به بهانه تحصیل نمود و باز هم حضرت ایت اله را (مال التجاره خویش)کرد به ظاهر مشغول تحصیل گردید از مال التجاره خود (حضرت ایت اله) استفاده نمود و برای رسیدن اما هیچگاه نه از تحصیل وی خبری بود و نه مدرکی از تحصیل وی مشاهده گردید.

در آمریکا در قالب یک شبکه ماهواره ای به نام هما (با مجوز اطلاعات )به پولشویی برای سرداران سپاه پرداخت

و در نهایت از طرف دولت امریکا تحت تعقیب قرار گرفت و متواری شد.

در دبی شبکه ایرانیان را با همراهی مالک جم تی وی (سعید کریمیان ) تاسیس کرد و همچنان به پولشویی و معاملات سرداران سپاه پرداخت تا فوت حضرت ایت الله و البته ریاست پدرزن (آقای شهیدی ) بر بنیاد شهید و معاونت روحانی.

بعد از فوت پدر به ایران بازگشت و به واسطه قدرت آقای شهیدی به دلالی در بنیاد شهید پرداخت .

این روزها پرونده های اقتصادی برای وی تشکیل شده و ظاهرا قصد فرار از ایرن و اقات در آلمان را دارد.

گمانه زنی ها احتمال حضور پدر زن در مفاسد اقتصادی نام برده دارد

در سالگرد  آیت الله ابوالقاسم خزعلی ودر چهارمراسم در مشهد و تهران ایشان (علیرضا خزعلی) غایب بزرگ این سالگرد بود.