پنجشنبه , ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » دکتر محمد ملکی در مصاحبه با شبکه جهانب در تی وی گفت، فشار مردم، حاکمیت را وادار به پاسخگویی و رسیدگی به این جنایات خواهد کرد

دکتر محمد ملکی در مصاحبه با شبکه جهانب در تی وی گفت، فشار مردم، حاکمیت را وادار به پاسخگویی و رسیدگی به این جنایات خواهد کرد

دکتر محمد ملکی در مصاحبه با شبکه جهانی “دُرّ تی وی”، با پرداختن به نامه عذرخواهی سعید مرتضوی، گفت که کار با عذرخواهی حل نمی شود.
دکتر محمد ملکی در ادامه گفت، این جنایتها باید در دادگاهها، دادخواهی شود و مشخص گردد، سعید مرتضوی یا دیگران بر چه مبنایی و با دستور چه کسانی این جنایتها را مرتکب شده اند.
دکتر ملکی گفت، مردم ایران مردم خشونت طلبی نیستند و به دنبال انتقام هم نیستند، ولی به دنبال دادخواهی در دادگاههای صالحه هستند.