چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » قاسم شعله سعدی در مصاحبه با در تی وی گفت: تقوا، شجاعت، فقاهت و سابقه مبارزاتی آیت الله منتظری به او اجازه سکوت نداد.

قاسم شعله سعدی در مصاحبه با در تی وی گفت: تقوا، شجاعت، فقاهت و سابقه مبارزاتی آیت الله منتظری به او اجازه سکوت نداد.

دکترقاسم شعله سعدی درمصاحبه با شبکه جهانی “دُرّ تی و ی”، با اشاره به نحوه تشکیل دادگاههای تابستان ۱۳۶۷گفت، استاندارد این دادگاهها خارج از تعریف دادگاههای قانونی بوده است.
دکتر شعله سعدی ادامه داد، دادگاههای ویژه روحانیت از ابتدا مطابق با اصول قانون اساسی تشکیل نشده است و سوالات بسیاری زیادی دراین ارتباط مطرح است.
دکتر شعله سعدی با اشاره به چهار ویژگی بارز آیت الله منتظری یعنی تقوا، شجاعت، فقاهت و سابقه مبارزاتی گفت، این چهار ویژگی به آیت الله منتظری اجازه نداد که سکوت کند و ایشان سکوت را شکست و به مسند قائم مقام رهبری پشت پا زد .
دکتر قاسم شعله سعدی در پایان گفت، با توجه به وجود اسنادی چون فایل صوتی آیت الله منتظری ممکن است جوامع بین المللی این اعدامها را به عنوان جنایت علیه بشریت و نسل کشی تشخیص دهند.