یکشنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » صادق زیباکلام طی نامه ای خطاب به سعید مرتضوی به مسئله عذرخواهی دادستان پیشین تهران از قربانیان کهریزک پرداخته است.

صادق زیباکلام طی نامه ای خطاب به سعید مرتضوی به مسئله عذرخواهی دادستان پیشین تهران از قربانیان کهریزک پرداخته است.

بسمه تعالی
جناب آقای سعید مرتضوی
قاضی و دادستان سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران،

با سلام و تحیات، من همیشه درنامه هایم از باب احترام سمت و جایگاه مسئولین را می نویسم. اما در مورد جنابعالی دقیقا نمی دانم چه عنوانی را باید بکارببرم؟ من همیشه جنابعالی را بعنوان قاضی مرتضوی معروف می شناختم که باندازه موهای سرش روزنامه،هفته نامه، ماهنامه و فصل نامه تعطیل نموده و نویسندگان آنها را هم روانه زندان نموده.شاید هم حق با شما می بوده و آنها سزاوار محکومیت بودند. بگذریم، خبرعذرخواهی تان از خانواده های قربانیان کهریزک را در رسانه ها دیدم. برخی آنرا خیلی دیرو برخی هم آنرا بانگیزه تاثیرگزاری برتعیین مجازات تان می دانند.

من اما معتقدم که فقط خداوند سبحان از دل مخلوقاتش آگاهی دارد و ای بسا شما واقعا هم براین باور رسیده اید که می توانستید جلوی اعزام بازداشت شدگان اعتراضات سال ۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را می گرفتید؛ ای بسا می توانستید جلوی پرپرشدن سه جگرگوشه ایی که بجز شرکت در اعتراضات خیابانی جرم دیگری مرتکب نشده بودند را می گرفتید. البته فقط تراژدی کهریزک ورفتارمامورین با بازداشت شدگان نیست که همچنان درپرده ابهام قراردارد.

فی الواقع بسیاری از حوادث و رویدادهای سال ۸۸ بعد از گذشت ۷ سال همچنان در تاریکی اند. و همچون عذر خواهی شما  بالاخره روزی روشن خواهند شد. البته دنیا خیلی زیباتر می شد اگر قاضی مرتضوی های آن نه بعد از۷ سال، بلکه درهمان خرداد ۸۸ متوجه می شدند. اما و درعین حال هم اگر این چنین می شد آنوقت ارزش انسان هایی همچون مهاتما گاندی، نلسون ماندلا، محمد مصدق و مهدی بازرگان هیچوقت هویدا نمی شد.

ایام بکام باد
صادق زیباکلام
بیست ودوم شهریورماه یکهزاروسیصدونودوپنج