علی مطهری،  گفت که مرتضوی در این نامه، از یک طرف خطای خود را پذیرفته ، و از طرف دیگر  با به کار بردن عنوان «شهید» برای کشته شدگان کهریزک، «معترضان سال ۸۸ را محق دانسته است. نگارش این نامه در مجموع یک کار مثبت است زیرا مرتضوی در این نامه، خطای خود را پذیرفته است. حالا هم خوب است نامه ای  در مورد ماجرای زهرا کاظمی بنویسد و موضوع را روشن کند. بیش از مرتضوی کسانی مجرم هستند که «چیزی به نام مرتضوی را ساختند و از او حمایت کردند. وقتی شما به جوانی کم تجربه آن همه اختیارات بدهید که هر نشریه ای را که خواست تعطیل کند و هر رفتاری با متهمان داشته باشد، خود به خود سرکش می‌شود و طبیعت انسان است.افرادی از آقای مرتضوی -که دنبال قدرت بود- به عنوان ابزار دست استفاده کردند و در پشت سر او پنهان شدند!  به نظر من پرونده آن‌ها هم باید مورد رسیدگی قرار گیرد. این که مرتضوی سه جوان مرحوم روح الامینی، کامرانی و جوادی فرد را «شهید» نامیده است نشان می‌دهد که اعتراض مدنی را در جمهوری اسلامی «به رسمیت می‌شناسد و مانند برخی افراد نیست که معتقدند – اگر چه به زبان نمی‌آورند – اساسا در جمهوری اسلامی ایران خطایی رخ نمی‌دهد و کسی هم حق اعتراض ندارد و هر معترضی را ضد نظام وحتی ضد اسلام و ولایت معرفی می‌کنند.»
دکترعلی مطهری  حمایت احمدی‌نژاد از مرتضوی را امری «عجیب» توصیف کرد ومتذکر شد: «با علم به تخلفات و خطاهای ایشان این مقدار از او حمایت کرد تا آنجا که حاضر شد وزیر کارش به خاطر حمایت رییس جمهور از آقای مرتضوی برکنار شود و حادثه یکشنبه سیاه مجلس نهم در روز استیضاح وزیر کار رخ دهد.»
دلیل اصلی استیضاح وزیر کار دولت دهم خودداری از عزل سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی بود، در حالی که دیوان عدالت اداری رای به برکناری او داده بود.