چهارشنبه , ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » انعکاس بین المللی آخرین فایل آقای دکترمهدی خزعلی

انعکاس بین المللی آخرین فایل آقای دکترمهدی خزعلی

افشاگریهای آقای دکترمهدی خزعلی دررابطه با جایگاه آیت الله خزعلی عضو مجلسی خبرگان و اختلاف نظر او با آقای احمدجنتی رئیس فعلی مجلس خبرگان برسر فقدان قوه اجتهاد در رهبر کنونی نظام، در جهان انعکاس وسیعی یافته است.

از جمله سایت العربیه از دبی پوشش وسیعی به این اظهارات داده است.