چهارشنبه , ۱۵ آذر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » افشاگری بی سابقه دکتر مهدی خزعلی، در ارتباط با پشت پرده استعفای آیت الله خزعلی از شورای نگهبان و مرجعیت ساختگی رهبری

افشاگری بی سابقه دکتر مهدی خزعلی، در ارتباط با پشت پرده استعفای آیت الله خزعلی از شورای نگهبان و مرجعیت ساختگی رهبری

دکتر مهدی خزعلی در یک افشاگری بی سابقه در مراسم سالگرد مرحوم آیت الله خزعلی که در سرای قلم برگزار شده بود، پرده از علت اصلی استعفای آیت الله خزعلی از شورای نگهبان کنار زد و گفت، آیت الله خزعلی هیچ گاه با مرجعیت ساختگی رهبری موافقت نکرد و تنها علت استعفای ایشان همین بود.
دکترمهدی خزعلی در ادامه گفت، وقتی آیت الله خزعلی به تهیه مرجعیت ساختگی برای رهبری به خود ایشان اعتراض کردند، مقام رهبری در جواب گفت، این مرجعیت را برای خارج از کشور میسازند و جنبه صادراتی دارد.
دکترمهدی در پایان گفت، برای ما مرجعیت ساختند، و این بازی با مرجعیت و دین و تشیع باید تمام شود.