شنبه , ۵ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » هیلاری کلینتون به دلیل مشکل جسمی مراسم بزرگداشت قربانیان 11 سپتامبر را ترک کرد.

هیلاری کلینتون به دلیل مشکل جسمی مراسم بزرگداشت قربانیان 11 سپتامبر را ترک کرد.

این کاندیدای ریاست جمهوری به گفته پزشکان مراقبش به ذات الریه بسیار حاد دچار شده است. چنانچه در فیلم زیر دیده میشود وی نتوانست با پای خودش تا خودروی حاملش پیش برود و بعد از برداشتن دوسه قدم ازحال طبیعی خارج شد و به علت غش و ضعف،از حال رفت و به زمین سرنگون گشت.همراهان و محافظان هیلاری کلینتون  زیر بغلهای اورا گرفتند و اورا کشان کشان به درون ماشین بردند.