چهارشنبه , ۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » پس از رد طرح محدود ساختن اختیارات شورای نگهبان در انتخابات توسط این شورا، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده می شود.

پس از رد طرح محدود ساختن اختیارات شورای نگهبان در انتخابات توسط این شورا، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده می شود.

شورای نگهبان طرح مجلس ایران را که درباره اختیارات این شورا در انتخابات است، رد کرد.

اگر این طرح رد نمی‌شد، مینو خالقی، منتخب اصفهان، می‌توانست وارد مجلس شود.

علی مطهری، با پیش‌بینی این‌که شورای نگهبان ممکن است استفساریه مجلس را رد کند، گفته بود “در صورت رد آن، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود.”

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ایران می‌‎گوید طرح استفساریه به این دلیل رد شده که به دنبال “کاهش اختیارات شورای نگهبان” بوده است.

او افزوده است: “اعضای شورای نگهبان به دلیل محدود کردن اختیارات شورای نگهبان طرح را مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی شناختند.”

۲۷ مردادماه امسال نمایندگان مجلس ایران در پاسخ به یک استفساریه تصویب کردند که شورای نگهبان نمی‌تواند پس از انتخاب یک نامزد انتخابات با آرای سالم، صلاحیت او را رد کند.

دلیل تصویب این استفساریه، اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر موضوع رد صلاحیت مینو خالقی بود. شورای نگهبان صلاحیت مینو خالقی، منتخب اصفهان در مجلس دهم را پس از پیروزی او در انتخابات رد کرد و با صادر نشدن اعتبارنامه برای خانم خالقی، او از راهیابی به مجلس بازماند.

تفسیر اکثریت نمایندگان مجلس این بود که پس از “رای سالم” یک منتخب، شورای نگهبان نمی‌تواند صلاحیت او را رد کند.