چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » زرتشت احمدی راغب در مصاحبه با شبکه جهانی در تی وی گفت، آقای احمد منتظری تنها نیست، مردم و فعالان اجتماعی، سیاسی از ایشان حمایت میکنند.

زرتشت احمدی راغب در مصاحبه با شبکه جهانی در تی وی گفت، آقای احمد منتظری تنها نیست، مردم و فعالان اجتماعی، سیاسی از ایشان حمایت میکنند.

زرتشت احمدی راغب در مصاحبه با شبکه جهانی “دُرّ تی وی” به موج ایجاد شده در جامعه به دلیل انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری پرداخت و گفت مردم از این موضع نظام که اعدامها را باعث افتخار خود میداند متنفرند.
زرتشت احمدی راغب در ادامه گفت که فعالان اجتماعی، سیاسی با اصل مجازات اعدام مخالفند و باید مراقب بود که حتی در صورت تغییر رژیم ایران دوباره بساط کشتار و چوبه های اعدام بر پا نگردد. زرتشت احمدی راغب در پایان گفت، آقای احمد منتظری فردی شجاع میباشد و تنها نمی باشد و مردم و فعالان اجتماعی و سیاسی از ایشان حمایت میکنند.