شنبه , ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » رضا علیجانی در مصاحبه با شبکه جهانی در تی وی گفت، از موضع دادخواهی، تمامی پرونده های هولوکاست ایران در دهه ۶۰ باید بازخوانی شود

رضا علیجانی در مصاحبه با شبکه جهانی در تی وی گفت، از موضع دادخواهی، تمامی پرونده های هولوکاست ایران در دهه ۶۰ باید بازخوانی شود

رضا علیجانی در مصاحبه با شبکه جهانی “دُرّ تی وی” با پرداختن به اعدامهای دهه ۶۰ در ایران این واقعه را هولوکاست ایران دانست و گفت که جنایات و اعدامهای ۶۷ باید به حافظه تاریخی تبدیل شود و از موضع دادخواهی، تمامی پرونده های این اعدامها باید بازخوانی شود.

رضا علیجانی ادامه داد که در یک سال آخر عمر آیت الله خمینی، اشخاص دیگری بودند که تصمیمات مهم مملکت را می گرفتند. علیجانی با اشاره به این که سکوت اصلاح طلبان مصلحت آمیز یا نوعی فرار از خود میباشد، گفت به نفع خود اطلاح طلبان است که سکوت را شکسته و هر گونه اطلاعاتی که در ارتباط با این جنایات دارند افشا کنند.
رضا علیجانی گفت که ابعاد این فاجعه و خشونتهای پس از انقلاب باید کالبد شکافی شود و اولین حق الناس این است که به مردم بگویند چه شده است.