یکشنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » نسرین ستوده در مصاحبه با شبکه جهانی در تی وی گفت، باید روند دادرسی تک تک پرونده های دهه ۶۰ مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد

نسرین ستوده در مصاحبه با شبکه جهانی در تی وی گفت، باید روند دادرسی تک تک پرونده های دهه ۶۰ مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد

سرکار خانم ستوده در مصاحبه با شبکه جهانی “دُرّ تی وی” با پرداختن به روند دادرسی ونحوه تشکیل دادگاههای دهه ۶۰ گفت باید روند دادرسی تک تک پرونده های دهه ۶۰ مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد و در هر موردی که تنها یکی از موارد دادرسی رعایت نشده باشد، کل دادرسی ابطال میشود و کسانی که مبادرت به صدور حکم یا اجرای حکم کردند، باید مورد مؤاخذه قرار گیرند.
سرکار خانم نسرین ستوده در ادامه با شمردن دلایلی مبنی بر عدم رعایت قواعد و ضوابط آئین دادرسی کیفری توسط قاضی پرونده، احضار خود به شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب درروز شنبه را غیر قانونی و در نتیجه مردود و نامقبول میداند.