پنجشنبه , ۴ مرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » تظاهرات فعالان حقوق بشر برای آزادی دکتر محمد علی طاهری در زوریخ –

تظاهرات فعالان حقوق بشر برای آزادی دکتر محمد علی طاهری در زوریخ –

فعالان حقوق بشر و حامیان آزادی دکتر محمد علی طاهری در ادامه سلسله تجمعات و حرکتهای اعتراضی بعد از نگارش نامه فعالان حقوق بشر و حامیان آزادی دکتر محمد علی طاهری در ادامه سلسله تجمعات و حرکتهای اعتراضی بعد از نگارش نامه ای با 6000 امضا به رهبر نظام، بعد از ظهر شنبه 30 مرداد 1395 در شهر زوریخ تجمع کردند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط محمد علی طاهری شدند.