شنبه , ۵ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » کمال تبریزی هم برای جبران ضربه های ملی که از طریق ساخت سریالهایی که هموطنان بختیاری را به اعتراض وسیع در یازده شهر و چهار استان وادار کرد، به مجاهدین خلق حمله میکند!

کمال تبریزی هم برای جبران ضربه های ملی که از طریق ساخت سریالهایی که هموطنان بختیاری را به اعتراض وسیع در یازده شهر و چهار استان وادار کرد، به مجاهدین خلق حمله میکند!

گفت و گو با کارگردان امکان مینا درباره فیلم‌های سیاسی‌اش
کمال تبریزی مدعی شد که “خیانتهای -به گفته او – “منافقین”(سازمان مجاهدین) فراموش نشدنی است”!
عمو حسنی در محله‌ی ما بود که همه او را می‌شناختند؛‌ شیر می‌فروخت،‌ لبنیاتی داشت و یک آدم معتقد به احکام دینی و مسائل شرعی بود. یک روز صبح از خواب بلند شدیم دیدیم عده‌ای به اسم مبارزه با رژیم، این بنده خدا را کشته‌اند.

مطالب مرتبط