شنبه , ۱۸ آذر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی همراه با عکسهایِ بی روتوش‌

حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی همراه با عکسهایِ بی روتوش‌

 

تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر