دوشنبه , ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » ایکاش دستگاه های اطلاعاتی به دنبال زردآلو فروشی بیفتند و اینقدرخفّت و خواری از خود بروز ندهند!!

ایکاش دستگاه های اطلاعاتی به دنبال زردآلو فروشی بیفتند و اینقدرخفّت و خواری از خود بروز ندهند!!

درحاشیه بازداشت همراه با ضرب و شتم خانم سحر بهشتی

این الاغها نمیفهمند ضرب و شتم و بازداشت زنان داغدیده در مراسم بزرگداشت شهیدان راه آزادی نشاندهنده إشراف و اقتدار اطلاعاتی نیست، نشانگر پخمگی آب آلبالو فروشهایی است که گرداننده های سیستمهای موازی اطلاعاتی در ایران شده اند!!

با بازداشت همراه با ضرب و شتم سرکارخانم سحر بهشتی- همشیره مبارز و نستوه و استوارِ شهیدِ راه آزادی “مرحوم ستاربهشتی”-، فاتحهء دعاویِ پوشالیِ اقتدار نمایانهء آبکیِ حاکمیت و حکومتِ ملاها خوانده شد!! ننگ بر این دستگاه های پوشالی اطلاعاتی!!

این دستگاه های پوشالیِ اطلاعاتی رژیم فقط به درد زردآلوفروشی میخورند. با کشت و کشتار راه انداختن و بازداشتهای فله ای و دار و دیوار و عربده کشیهای قلابی میخواهند خودشان را به عنوان اَبَرقلدرِ محله جا بزنند و مردم را بترسانند، اما خودشان مثل سگ از مردم میترسند!! آخر چماقداری کجا، برپاکردن سیستم اطلاعاتی کجا؟ً!

همه جا با رسوایی تمام مامور میکارند – مثل چغندر وارفته- که بخیال خودشان بگویند ما إشراف اطلاعاتی داریم! البته این ماموران همه آب زرشک فروشند و خبرچینهای دون مایه که نه چیزی از إشراف میفهمند نه از اطلاعات!!

وضع دستگاه عریض و طویل موازی و متقاطع اطلاعاتی در ایران بعد ازانقلاب، از کسادی به جایی رسیده که برسر مزار یک شهید دوربین و شنود و خبرچین میکارند، عاقبت هم بجای جمع کردن اطلاعات، دوربینها را غلاف میکنند و چماقهارا بیرون میکشند و برسر پیرزنها و پیرمردها میکوبند تا اقتدار اطلاعاتی حاکمیت پوشالی خودشان را در دنیا جار بزنند!

از این حقیرتر و ناتوانتر و بی بته تر تا حالا کسی یک سیستم اطلاعاتی دیده؟! نه والله!!