شنبه , ۵ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » دستهبندی نشده » آخوند علم الهدای”زهدفروش” قلابی، خداوندگار استان خراسان شده است

آخوند علم الهدای”زهدفروش” قلابی، خداوندگار استان خراسان شده است

آخوند علم الهدی، بسیجیهای مغزشویی شده چفیه برگردن را مزد میدهد تا دربرابر دوربین بر دستهای او بوسه زنند!

مبوس جز لب معشوق و جامِ می، حافظ!

که “دستِ زهدفروشان” خطاست بوسیدن

این زاهدان ریایی دنیاپرست دین فروش، مال مردم و بیت المال و حق الناس را گواراتر از عرق سگی بالا میکشند و خم به ابرو نمی آرند! آیا باید دست چنین مارمولکهایی را بوسید؟ مارمولکهای هفت خط و عنکبوتهای چسبیده به جیفه دنیا. به فرموده حافظ لسان الغیب:

“فقیه مدرسه”  دی مست بود و فتوا داد- که مِی حرام، ولی به ز  مالِ اوقاف است.