العربیه در ادامه میفزاید: به گزارش خبرگزاری‌ها، در اقدام جدیدی که قوه قضائیه ایران انجام داده، کاربرانی که آی‌پی‌ خارج ایران دارند، نمی‌توانند به وب‌سایت‌های زیر مجموعه قوه قضائیه ایران مرجعه کنند.در این میان، خبرگزاری میزان، ارگان رسمی دستگاه قضایی ایران، در برابر مراجعه عموم کاربران از جمله کاربران خارج از کشور، مسدو نشده است.دستگاه قضایی ایران، ۳۱ و‌ب‌سایت وابسته به خود دارد. این پایگاه‌های اینترنتی، منابع خبری اصلی در زمینه اجرای احکام مجازات از جمله اعدام‌ها در استان‌های مختلف ایران هستند.رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری هم، برای تهیه گزارش و اخبار مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران هم به این وب‌سایت‌ها مراجعه می‌کردند.وب‌سایت «مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه ایران» هم در برابر کاربران خارج از کشور مسدود شده است. کاربران می‌توانستند از راه این وب‌سایت، اعتراض‌های خود را نسبت به برخی از احکام قضایی صادره توسط دستگاه قضایی ایران، ثبت کنند.

دستگاه قضایی ایران تا کنون توضیحی درباره این اقدام خود ارائه نداده است.