یکشنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » مهدی خزعلی: اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ جنایت علیه بشریت است

مهدی خزعلی: اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ جنایت علیه بشریت است

دکتر مهدی خزعلی در تحلیل هفتگی خود از شبکه جهانی در تی وی اعدامهای سال ۱۳۶۷ را جنایت علیه بشریت دانست و تاکید کرد که باید از شیخ احمد منتظری حمایت همه جانبه کرد و سکوت در مقابل این جنایات به هیچ وجه جایز نمی باشد.