دوشنبه , ۴ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » تقابل اطلاعات و ضداطلاعات میان سازمان مجاهدین و بخش حراست و حفاظت اطلاعات نهادهای امنیتی رژیم

تقابل اطلاعات و ضداطلاعات میان سازمان مجاهدین و بخش حراست و حفاظت اطلاعات نهادهای امنیتی رژیم

 نمونه تخلیه تلفنی سازمان مجاهدین از یک ارگان نظامی وابسته به رژیم در داخل کشور،  به روایت پایگاه های امنیتی وابسته به اداره فرق و ادیان و قرارگاه ثارالله سپاه!

موسسه راهبردی دیده بان – از پایگاه های متعدد اداره فرق و ادیان- مینویسد: عدم هوشیاری نیروی انسانی نهادها در مواجهه با اقدامات جاسوس مئابانه منافقین می تواند هزینه های کلانی را به کشور تحمیل کند.

سایت دیده بان در ادامه میفزاید: پوستر مربوط به این گزارش به نمونه ای از تخلیه تلفنی سازمان مجاهدین خلق ایران از مراکز حساس امنیتی رژیم اشاره دارد. نکته حائز اهمیت در این تخلیه، دریافت کدهای ارتباطی برای افزایش دامنه ارتباطی عامل نفوذ است.