جمعه , ۴ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » تماس بیش از پنجاه نفر از شاگردان دکتر محمد علی طاهری با دفاتر ۱۳ تن از مراجع قم

تماس بیش از پنجاه نفر از شاگردان دکتر محمد علی طاهری با دفاتر ۱۳ تن از مراجع قم

شاگردان دکتر محمد علی طاهری در یک حرکت روشنگرانه با رجوع به بیوت ۱۳ تن از مراجع قم با ارائه اسناد و مدارک به افشای توطئه های ضابطین قضایی پرداختند.