دوشنبه , ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » بررسی‌ها نشان میدهد که پدر متهم 10 سال قبل در مازندران به قتل رسیده بود.

بررسی‌ها نشان میدهد که پدر متهم 10 سال قبل در مازندران به قتل رسیده بود.

مادرم ده سال قبل پدرم را به قتل رساند و حالا میخواست مرا هم بکشد. من هم او را با گوشتکوب از پا انداختم.

تحقیقات جنایی درباره مرد جوانی که درجریان جنایتی هولناک با گوشت کوب، مادرش را به قتل رسانده به دنبال ادعاهای تازه وی وارد مرحله جدیدی شد.

عامل قتل که 31 تیر امسال مادرش را با ضربات گوشت کوب به قتل رسانده بود، در تحقیقات پلیسی مدعی شد درپی جدایی از همسرش با مادرش زندگی می‌کرد. وی گفت: «روز حادثه درحالی که خواب بودم متوجه بوی گاز شده و پی بردم مادرم نقشه قتلم را کشیده است. به همین دلیل پس ازمشاجره و درگیری شدید با گوشت کوب به جانش افتادم و او را به قتل رساندم.»

متهم در ادامه تحقیقات به بازپرس مرادی از شعبه دوم دادسرای جنایی پایتخت گفت: «البته باید بدانید که مادرم پدر و برادر زاده‌اش را نیز کشته است و در این کار سابقه دارد.
من هم برای حفظ جانم به ناچار او را کشتم.باتوجه به اظهارات مرد جوان، تحقیق درخصوص اظهارات او ادامه یافت. بررسی‌ها نیز نشان داد که پدر متهم نیز 10 سال قبل در مازندران به قتل رسیده بود. بدین ترتیب بازپرس جنایی دستور بررسی اظهارات وی را صادر کرد. درحال حاضر نیز عامل قتل در بازداشت است.