شنبه , ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » درد دل محمدرضا عالی پیام (هالو ) در نشست ۱۳۱ سرای قلم

درد دل محمدرضا عالی پیام (هالو ) در نشست ۱۳۱ سرای قلم

درد دل محمدرضا عالی پیام (هالو ) در نشست ۱۳۱ سرای قلم

با حضور خانم فائزه هاشمی و دکتر مهدی خزعلی