جمعه , ۱۷ آذر ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » نقد حکومت دینی و رمزگشایی قتل پدر و برادر دامادهای آیت الله هاشمی رفسنجانی و قتل هویدا

نقد حکومت دینی و رمزگشایی قتل پدر و برادر دامادهای آیت الله هاشمی رفسنجانی و قتل هویدا

دکتر فائزه هاشمی در نشست ۱۳۱ سرای قلم ؛ (رمزگشایی قتل پدر و برادر دامادهای آیت الله هاشمی رفسنجانی و قتل هویدا)

نقد حکومت دینی … حکومت های دینی بیشتر دین را خراب کردند…!