شنبه , ۵ خرداد ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » پیام پیتر وان دالن: نباید حقوق بشر را قربانی روابط سیاسی و اقتصادی کرد

پیام پیتر وان دالن: نباید حقوق بشر را قربانی روابط سیاسی و اقتصادی کرد

پیتر وان دالن نماینده پارلمان اروپا از کشور هلند و عضو محافظه کاران اصلاح طلب پارلمان اروپا.

ما امروز در اینجا گزارش سالانه آزادی مذهب در جهان ارائه را ارائه کردیم و مشاهده میکنیم که وضعیت آزادی ادیان و مذاهب به علت رشد و گسترش افراط گرایی و مردم در بسیاری از کشورها در خاور میانه همچون ایران به دلیل عقاید و باورهای خود تحت ستم هستند.

همچنین از طرف دیگر ما شاهد نتایج فعالیتهای خود هستیم به این صورت که اتحادیه اروپا آقای فیگل را به عنوان نماینده ویژه امور آزادی ادیان و مذاهب برگزیده و ما برای تغییر وضعیت کسانی که در هر جای این گیتی به علت عقاید خود مورد محاکمه و ازار و شکنجه قرار میکیرند بصورت هماهنگ با اقای فیگل کار خواهیم کرد.

از این رو ما شاهدیم که اتحادیه اروپا آرام آرام در خصوص مسئله آزادی ادیان و مذاهب فعال تر میشود و به همین دلیل هم ما به عنوان یک گروه داخلی پارلمان اروپا در این راستا پیش خواهیم رفت.