جمعه , ۱۱ اسفند ۱۴۰۲
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » ارائه گزارش وضعیت نرگس محمدی و محمدعلی طاهری به پارلمان اروپا

ارائه گزارش وضعیت نرگس محمدی و محمدعلی طاهری به پارلمان اروپا

در جلسه رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران که با حضور تیمی از انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران و نمایندگان پارلمان اروپا برگزار شد اخرین وضعیت نرگس محمدی و محمد علی طاهری به عنوان نمونه بارز نقض مستمر حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین دو صفحه از گزارش حقوق بشر پارلمان اروپا که اخیرا منتشر شده به وضعیت و شرایط محمد علی طاهری پرداخته که با اشاره به این که محمد علی طاهری تنها به صرف داشتن عقیده ایی خاص در زندان میباشد وحکومت ایران نیز کنوانسیون آزادی ادیان و مذاهب را امضا کرده بیان میکند که محمد علی طاهری را باید آزاد کنند.