چهارشنبه , ۲۷ تیر ۱۴۰۳
صفحه اول » اجتماعی و سیاسی » محمود علیزاده طباطبایی از صدور کیفر خواست جدید برای دکتر محمد علی طاهری خبر داد

محمود علیزاده طباطبایی از صدور کیفر خواست جدید برای دکتر محمد علی طاهری خبر داد

محمود علیزاده طباطبائی در مصاحبه با تلویزیون بین المللی سایبری “دُرّ تی وی” اظهار داشت که با فیصله پیدا کردن دوران مجازات آقای طاهری متاسفانه دوباره پرونده ایشان به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده و این گونه که شنیده می شود در کیفر خواست جدیدی که برای ایشان صادر شده صحبت از طرح اتهامی تحت عنوان سب النبی شده است.

 

آقای علیزاده طباطبائی عنوان داشت که چنین اتهامی فاقد هر گونه وجاهت حقوقی است و در هر حال در پرونده آقای طاهری هرگز چنین مقوله ای وجود نداشته و در طول مدت زندانی بودن ایشان نیز چنین عملی قابل انتساب به ایشان نمیباشد.

آقای محمود علیزاده طباطبائی اظهار کرد که باید در هر حال باید منتظر ابلاغ کیفرخواست بود.